Županija raspisala natječaj za stipendije srednjoškolcima, bit će dodijeljeno 45 stipendija

Ilustracija

SISAK – Sisačko-moslavačka županija je raspisala Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja naše županije za školsku godinu 2020./2021. Županija će dodijeliti 45 stipendija u visini od 500 kuna mjesečno. Na ovaj natječaj se ne mogu javljati učenici trogodišnjih obrtničkih zanimanja.

Pravo prijave na ovaj Natječaj imaju : učenici koji imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije, učenici koji imaju status redovitog učenika srednje četverogodišnje/petogodišnje škole, učenici koji se školuju izvan Sisačko-moslavačke županije ukoliko na području Sisačko-moslavačke županije ne postoji škola s takvim zanimanjem ili nema redovnog javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja, učenici s najmanjim prosjekom ocjena 3,5 završnog razreda osnovne škole i prethodnog razreda srednje škole, učenici koji nisu korisnici stipendije ili subvencije smještaja u učeničkim domovima.

Prijavitelj se na natječaj prijavljuje putem elektronskog on-line obrasca koji se nalazi na Internet stranicama Sisačko-moslavačke županije, a uz svu potrebnu dokumentaciju prijava se šalje i na adresu Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport. Od potrebne dokumentacije još je nužno priložiti : uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o upisu u školsku godinu, fotokopiju osobne iskaznice, fotokopiju svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole, potvrde o visini dohodaka i primitaka svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje prvih šest mjeseci tekuće godine iz čijih su opisa vidljivi iznosi plaća, mirovina, alimentacija, dječjih doplataka, stalnih socijalnih pomoći i slično, te uvjerenje o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstava.

Učenici koji ostvaruju dodatne bodove dužni su dostaviti dokumentaciju kojom će dokazati : osvojena prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, da su bez jednog ili oba roditelja, da su braća i/ili sestre predškolske dobi, u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na fakultetu.

Natječaj je objavljen do 23.studenoga ove godine, a sve dodatne informacije o natječaju potražite na web stranici Sisačko-moslavačke županije.