Marić: Sami najbolje znamo što je potrebno napraviti

D.Prša/Nacionalno

MMF upozorava da Hrvatska ne provodi reforme i da to može usporiti rast u idućim godinama. Izaslanstvo MMF-a preporučilo je nakon posjete Hrvatskoj da se javni dug smanji ispod 60%, uvede porez na nakretnine, racionaliziraju socijalna davanja, poveća dopunsko zdravstveno osiguranje, ograniči rast plaća i smanji broj zaposlenih u javnoj upravi.

Predlažu i manje poticaje za prijevremene mirovine i dizanje starosne dobi za odlazak u mirovinu. Za Dnevnik HRT-a o tome je govorio ministar financija Zdravko Marić.

Preporuke MMF-a i Europske komisije uzimamo ozbiljno, ali mislim da mi sami najbolje znamo što je potrebno napraviti. Proveli smo poreznu reformu koja nije bila spominjana ni u jednim preporukama – i nju je MMF pohvalio”, kazao je Zdravko Marić. Dodao je kako su neki segmenti gospodarstva i društva već niz godina naše bolne točke – zdravstvo, javna uprava i pravosuđe.

“Sigurno da ćemo vezano za njih poduzeti neke korake, ali radi nas samih”, dodao je. Zdravstveni i mirovinski sustav zahtijevaju temeljitu i sveobuhvatnu reformu koja će obuhvatiti i prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, ponovio je Marić te potvrdio da je 2018. godina kad te reforme kreću.

Ministar financija najavio je kako kroz par dana kreće prijedlog rebalansa koji je će dobrim dijelom biti biti tehnički, jer se rashodovna strana proračuna neće mijenjati. Višak u blagajni koristit će se za smanjenje deficta i duga te za pripremu novog vala poreznog rasterećenja. Ova godina će, dodao je – pokazati da smo ostvarili značajne uštede na kamatama i te uštede planiramo utrošiti, između ostalog – za saniranje štete od elementarnih nepogoda, a veliku financijsku injekciju dobit će i zdravstvo. Kroz rebalans će biti više nego prepolovljen planirani deficit, naglasio je.

Marić je kazao kako dug autocesta iznosi preko 5 milijardi eura, a kombinacijom inozemnih i domaćih sredstava pokušat će se taj dug refinancirati. Potvrdio je kako se radi o izdavanju obveznica, aranžmanu u koji je uključena i Svjetska banka.

Govoreći o uvođenju eura kazao je kako Hrvatska mora kriterije iz Maastrichta, što je izvjesno, ali postoje i politički kriteriji tako da rokovi nisu definirani.”Onog dana kad se to dogodi to će biti još jedna potvrda da je Hrvatska učnila značajan napredak”, kazao je ministar financija.

MMF ocjenjuje da je Vladin plan reformi prije godinu dana bio puno ambiciozniji – ne poduzimaju konkretni potezi. Ipak, vidljiv je napredak u fiskalnoj politici. Javni dug ne raste, ali je i dalje vrlo velik. MMF predlaže da se suzi popis strateških poduzeća i da se jednostavno jedan dio tih poduzeća izloži prodaji da bi se smanjio javni dug, ali s druge strane da bi se privukao kapital koji bi otvorio nova radna mjesta.

Smatraju kako bi državna uprava bila učinkovitija kad bi se ograničio rast ionako velikog broja plaća, a omogućilo nagrađivanje prema učinku. Kasniji odlazak u mirovinu, otkazi, skuplje dopunsko osiguranje ili daljna fleksibilizacija sustava rada za Hrvatsku bi bili pogubni – tako mjere MMF-a ocjenjuju sindikati