Zbog tromosti i sporosti vladajućih mnogi mladi medicinari prisiljeni su napustiti Hrvatsku

prim.dr.sc. Andreja Marić

Zastupnica u Hrvatskom saboru (SDP) prim.dr.sc. Andreja Marić, dr.med., tijekom jučerašnjeg izlaganja na temu mladih medicinara, tj.pripravnika u zdravstvu, za koje se bori pune 3 godine, a kojima država ne omogućava da na vrijeme obave staž koji su dužni obaviti kako bi mogli pristupiti tržištu rada ponovno je upozorila na brojne nepravilnosti te naglasila da će i dalje opetovano tražiti nadležna ministarstva da se problemi u zdravstvu rješavaju što prije, uz žurnije izmjene potrebnih Pravilnika i zakona.

Problem je nedovoljno kvota za pripravnike, tj.nedovoljno novaca. Moj amandman na Proračun da se osigura više novaca jučer je odbijen.
Osim toga, neki od medicinara- fizioterapeuti, imaju i dodatni problem s nedobivanjem licenci od strane njihove Komore pa također ne mogu raditi za ono što su se školovali.

Naša država je putem Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisala da pojedine struke u zdravstvu (npr.fizioterapeuti, radni terapeuti, farmaceutski tehničari, primalje, itd.) moraju nakon redovnog školovanja obaviti pripravnički staž u trajanju 12 mjeseci.

Pripravnički staž moraju obaviti kako bi dobili licencu za rad i mogli pristupiti tržištu rada. No država im ga ne omogućuje u potrebnoj mjeri.
Budući da sam se osobno izrazito involvirala u rješavanje problema pripravništva (od kraja 2020.godine, odmah nakon što su mi se ti mladi ljudi obratili za pomoć), u stalnom sam kontaktu s Ministarstvom zdravstva (MIZ), rekli su da se radi na izmjeni potrebnih Pravilnika kako bi se prilagodili stvarnom stanju. Radi se već 3 godine!

Na staž čeka gotovo 3000 ljudi. Za 2020.bilo je osigurano za cijelu RH 170 mjesta. Potom smo uspjeli dogovoriti za 2021.godinu 2000 mjesta (no od toga po starom Pravilniku 675 mjesta za medicinske sestre koje više ne moraju obaviti staž, pa su te kvote ostale neiskorištene), zatim je za 2022.g.smanjeno na 900 mjesta, pa smo potom uspjeli dogovoriti povećanje za 2023.godinu 1500 mjesta. Još uvijek premalo.

Mnogi čekaju na staž po nekoliko godina. Dosta im je i kažu da će otići iz Hrvatske, a neki su već i otišli.

Osim toga, tijekom raspisanog staža pripravnici moraju biti na Zavodu za zapošljavanje HZZ najmanje jedan dan (a za javljanje na natječaje kod privatnika 6 mjeseci). Pritom mnogi od kandidata za pripravnike (koji u međuvremenu, kako bi preživjeli, rade različite poslove van struke) daju otkaz na dotadašnjem poslu, no više njih ipak ne dobije staž.

Mnoge zdravstvene ustanove ne poštuju naputak MIZ-a da prednost imaju oni koji duže čekaju na staž. MIZ je upoznato s nepravilnostima, no nitko nije sankcioniran.

Održali smo na moje traženje i tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku još 2022.godine. Sa svime su upoznati i iz Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva financija.

Ponudila sam niz rješenja, uključujući i izmjene postojećih zakona i pravilnika.

Tražila sam u dosadašnjim Proračunima i Rebalansima proračuna više novaca kako bi se mogao platiti staž većem broju ljudi. Vladajući su sve odbili.
Apelirala sam da se ukine zahtjev HZZ-a da prilikom trajanja natječaja za staž treba biti na Zavodu za zapošljavanje, a ako je taj zahtjev vezan uz pozicije financiranja i uvjete povlačenja novaca iz EU fondova, potrebno je naći druge modele financiranja.

Dakle, osnovni problem je neosiguravanje dovoljno novaca kako bi svi mogli obaviti staž u razumnom roku.

Uz to, problem je i dužina čekanja na staž. Stoga sam tražila izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, vezano uz postojeći članak 169., kojim bi se Ministarstvo zdravstva i Vlada RH obavezali osigurati početak obavljanja pripravničkog staža najkasnije godinu dana od završetka školovanja kao i ukidanje staža za neke struke (na prijedlog njihove Komore). Sve to je odbijeno.

Planirana sredstva za 2023.godinu su predviđena skupno u iznosu 19.974.281 Eura, što je uključivalo potrebe u javnim službama ukupno (dakle u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj skrbi i kulturi).

U Državnom proračunu za 2024.godinu taj ukupni iznos je smanjen na 18.274.000 Eura, što nije dovoljno za zadovoljenje potreba ni za pripravničkim stažem u zdravstvu.

Zato sam amandmanom tražila povećanje sredstava za Pripravnički staž za zdravstvene djelatnike za dodatnih 7.500.000 eura, dakle ukupno 25.774.000 Eura.

Time bi se zbrojeno osiguralo oko 2000 mjesta za pripravnike u zdravstvu, što bi iznosilo u prosjeku 1000 Eura brutto mjesečno za plaću, odnosno godišnje 24 milijuna Eura.