Zaustavljen dovršetak autoceste do Siska

Izvor: Nacionalno.hr/Dražen Prša

Hrvatske autoceste d.o.o. objavile su u subotu u Narodnim novinama da se zbog žalbe na dokumentaciju zaustavlja postupak javne nabave za dovršetak autoceste Zagreb – Sisak i prije nego što su ponude za gradnju mogle biti predane.

Naime, rok za predaju ponuda, koji je nekoliko puta pomican, je 3. svibnja. No sada se javna nabava prekida.

“Žalba izjavljena protiv izmjene dokumentacije o nabavi sprječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave”, stoji u objavi HAC-a čime se 300 milijuna kuna vrijedna javna nabava na nepoznato vrijeme zaustavlja.

U HAC-u ističu kako zbog postupka koji je u tijeku ne mogu, zasad, komentirati žalbu ni daljnji postupak. No, neslužbeno smo doznali kako je žalbu na dokumentaciju podnijelo jedno odvjetničko društvo u ime tvrtke iz Crne Gore.

Ta se tvrtka dosad nije uopće uključivala u tijek javne nabave, iako je od 8. ožujka, kada je natječaj raspisan, pristiglo više stotina pitanja i zahtjeva za izmjene i objašnjenja opsežne dokumentacije i troškovnika vezanih za gradnju 9,4 kilometra duge dionice autoceste od Lekenika do Siska. Zbog tih je pitanja rok za predaju ponuda sa 7. travnja pomaknut, u nekoliko navrata, na 3. svibnja.

Kada će se postupak natječaja za dugoočekivani završetak te autoceste nastaviti ne zna se te ovisi o brzini kojom će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave o žalbi odlučivati.

Procijenjena vrijednost nabave 300 je milijuna kuna plus PDV, a uz 9,4 km dionice do Siska obuhvaća i gradnju kraka 1 čvora Sisak u duljini od 1,47 km do početka spojne ceste za Sisak.

Autocesta Zagreb – Sisak je prvo idejno rješenje dobila davne 1983., a autocesta A11 počela se graditi još 2006. donosi Večernji list.