Zaštitimo prava radnika

Piše: Pero Kovačević

Dok druge države pogođene pandmijom koronavirusa poduzimaju nužne i učinkovite mjere za zaštitu radnika, te na sebe preuzimaju isplatu plaće radnicima, pojedinci u hrvatskoj Vladi razmišljaju i rade na tome da suspendiraju većinu prava radnika.

Pripremaju izmjene Zakona o radu kojim bi za vrijeme pandemije koronavirusa suspendirali većinu zajamčemih prava radnika i cijeli teret krize prebacili na leđa radnika. Posebno je zanimljiva činjenica da su među glavnim zagovornicima suspenzije većine prava radnika upravo dobro nam poznati tajkuni i tajkunčići. Tajkuni i tajkunčići koji su do tvrtki i trgovačkih društava došli pljačkom i grabežom u priči zvanoj pretvorba i privatizacija na hrvatski način. Upravo oni koje su najveći i najglasniji protivnici našeg modela obračuna sa pljačkašima u pretvorbi i privatizaciji, uvođenjem instituta ovjere vlasništva i oduzimanjem svega nezakonito stečenog u pljački i grabeži zvanoj pretvorba i privatizacija na hrvatski način.

Sad bi oni štitili „svoje“ vlasništvo kresanjem radničkih prava: jednostranim smanjivanjem plaće, otpuštanjem, isključivanjem od primjene kolektivnih ugovora i isključivanjem iz odlučivanja radničkih savjeta i sindikata. Kresanje radničkih prava i svaljivanje krize na teret radnika, nećemo i ne smijemo dopustiti, dapače Vlada treba zaštiti prava radnika i preuzeti isplatu plaće. Kažimo im NE, zaštitimo prava radnika.