Započeli Javni radovi u Narodnoj knjižnici i čitaonici Jasenovac

Program javnog rada za 2017. godinu pod nazivom „Pomoć u razvoju kulturne djelatnosti i sređivanje arhivske građe“ u Narodnoj knjižnici i čitaonici Jasenovac započeo je 1.9.2017., te će trajati do 31.12.2017. godine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje pozitivno je ocijenio zahtjev za javni rad Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac i odobrio je zaposlenje četiri osobe na određeno vrijeme.

Program „Pomoć u razvoju kulturne djelatnosti i sređivanje arhivske građe“ obuhvaća niz aktivnosti koje su vezane uz djelovanje Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac, a koje ne spadaju u redovne poslove iste.

Također, ove godine će knjižnica provesti reviziju koja zahtijeva pregledavanje čitavog fonda od oko 13000 knjiga. Osobe zaposlene preko mjere javnog rada biti će zadužene za prijenos knjižnog fonda, pakiranje otpisanih knjiga, te slaganje knjiga koje nakon revizije ostaju u knjižnom fondu.

Revizija knjižnog fonda je dugotrajan posao koji zahtijeva pregledavanje svake pojedinačne knjige, odvajanje uništenih i prekobrojnih primjeraka, te sve ostale radove  vezane uz kulturna događanja. Revizija će se također provoditi pod nadzorom osobe koja je zaposlena u knjižnici koja provoditi stručnu obradu, a osobe zaposlene preko mjere javnog rada će obavljati pomoćne poslove.

Uz  dvije navedene aktivnosti zaposleni preko mjere javnog rada će također umotavati svu novonabavljenu knjižnu građu, sudjelovati u provedbi programa dječje igraonice, te će  sudjelovanje u provedbi svih aktivnosti koje se odvijaju u unapređenju kulturnih događanja.