Zakon na snazi: Nema više ubijanja životinja u skloništima

Novi Zakon o zaštiti životinja izglasan je 4. listopada na Međunarodni dan zaštite životinja, a sada je stupio i na snagu. Osim kazni za zlostavljače, najbitnija je točka zakona ona prema kojoj više neće biti ubijanja životinja u skloništima.

Prijatelji životinja izdvojili su najvažnije odredbe:

– zabrana ubijanja životinja u skloništima nakon 60 dana

– zabrana trajnog vezanja pasa

– zabrana nastupa životinja u cirkusima, uz izuzetak domaćih samo ako se prikazuje njihovo prirodno ponašanje obavezna gradnja skloništa u svim županijama

– propisan je rok za kontrolu mikročipiranja pasa

– svatko tko ima jednu ili više ženki za uzgoj i prodaju kućnih ljubimaca mora se registrirati

– pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva, mora se objaviti broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa

– trajnu sterilizaciju mogu propisati ministar i jedinice lokalne samouprave u područjima s velikim problemom napuštenih životinja, a veterinarski inspektor pojedincima koji ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca

– zabrana korištenja kopitara za izvlačenje trupaca i iznošenje ogrjevnog drva iz šuma, osim u teško pristupačnim područjima

– zabrana spolnog odnosa čovjeka i životinje

– zabrana držanja u zatočeništvu dupina i medvjeda

– zabrana bacanja petardi na životinje

– zabrana čupanja perja živoj peradi

– zabrana držanja divljih životinja u ugostiteljskim objektima i u svrhu prikazivanja javnosti

– zabrana držanja životinja u ugostiteljskim objektima radi ukrašavanja prostora, osim ako im se ne osiguraju primjereni uvjeti držanja
– zabrana udomljavanja životinja iz skloništa maloljetnicima uspostava jedinstvenog informacijskog centra za evidentiranje izgubljenih i napuštenih životinja

– nakon korištenja u pokusima životinje se prije usmrćivanja moraju ponuditi na udomljavanje

– zabrana prodaje pitomih vretica (tvorova) u pet shopovima

– skloništa trebaju osigurati trajnu sterilizaciju pronađenih pasa i mačaka te osigurati označavanje i registraciju mačaka

– zabrana prodaje bolesnih i ozlijeđenih životinja i onih koje su još ovisne o majci

– zabrana usmrćivanja pasa i mačaka u svrhu proizvodnje hrane i drugih proizvoda

– zabrana izlaganja pasa s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa

– zabrana parenja domaćih pasa i mačaka s divljim životinjama

– zabrana korištenja za rasplod bolesnih i ozlijeđenih životinja te onih koje nisu spolno zrele

– zabrana trčanja životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu

– zabrana zlostavljanja životinja pucanjem u životinju ili izlaganjem životinja vatri, vrućim predmetima, nagrizajućim ili otrovnim tvarima i sl.

– zabrana zajedničkog držanja nezdružljivih životinja, odnosno onih koje mogu jedna drugoj prouzročiti neželjenu trudnoću, ozljede ili smrt

– jedinica lokalne samouprave mora financirati pružanje pomoći ozlijeđenoj životinji ako se ne zna tko ju je ozlijedio

– obaveza odgoja i/ili školovanja kućnog ljubimca kako ne bi bio opasan za okolinu

– organiziranje koordinacijskih radnih skupina u općinama i gradovima koje će poticati udomljavanje pasa iz skloništa, mikročipiranje, kastraciju i educirati o napuštenim životinjama

– županije donose Program kontrole populacije napuštenih pasa

– definiraju se ovlasti komunalnog redara (može provjeriti uvjete držanja kućnih ljubimaca, očitati čip, podnijeti kaznenu prijavu ili optužni prijedlog, obavijestiti veterinarskog inspektora)

– novčana kazna koju naplati komunalni redar prihod je jedinica lokalne samouprave i koristi se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja

Prijatelji životinja izdvojili su i koliko će iznositi kazne za zlostavljače.

Za fizičke osobe

– od 10 do 20 tisuća kuna ako ne poštuju odredbu trajne sterilizacije koju može propisati ministar za područja s velikim problemom napuštenih pasa

– od 10 do 30 tisuća kuna ako spolno opće sa životinjama, pri čemu se uz novčanu kaznu može izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje; ako bacaju na životinje petarde ili druga pirotehnička sredstava

– od 15 do 30 tisuća kuna ako napuste domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje; ne paze na kontrolu razmnožavanja svojih kućnih ljubimaca te ne zbrinjavaju njihovu mladunčad; zanemaruju životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu; hrane životinje drugim živim životinjama osim ako je to potrebno za preživljavanje životinje; uzgajaju kućne ljubimce namijenjene prodaji bez rješenja; prodaju u trgovinama za kućne ljubimce životinje koje ne potječu iz registriranih uzgoja; prodaju u trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca pse, mačke i pitome vretice; organiziraju utrke pasa; obavljaju operacijske i zootehničke zahvate na životinjama bez anestezije ili analgezije; koriste kopitare pri izvlačenju trupaca iz šume i za iznošenje ogrjevnog drva; drže medvjede u zatočeništvu (osim u zoološkim vrtovima i skloništima)

– od 20 do 50 tisuća kuna ako huškaju životinje na druge životinje ili čovjeka ili dresiraju na agresivnost; daju stimulanse ili druge nedopuštene tvari životinjama kako bi se poboljšao njihov nastup na sportskim natjecanjima ili na predstavama; koriste nedopuštene stimulanse i tvari u svrhu bržeg rasta i prirasta životinja te povećanja fizičkih performansi životinja; uzgajaju životinje u svrhu proizvodnje krzna; ubijaju životinje u skloništima; ako drže u zatočeništvu dupine i ostale morske sisavace iz porodice Cetacea; koriste za rasplod životinje koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinje nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili koristi bolešću iscrpljene, ozlijeđene ili životinje koje nisu spremne za parenje; uvoze kože i proizvode od kože mladunaca tuljana u komercijalne svrhe; drže i postupaju s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece i životinja; nisu osigurali odgoj ili školovanje psa pa je on opasan za okolinu.

Za odgovorne osobe u pravnoj osobi

Od 15 do 30 tisuća kuna zbog uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna; ubijanja životinja u skloništima; držanja u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea; korištenja za rasplod životinja koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinje nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili koristi bolešću iscrpljene, ozlijeđene ili životinje koje nisu spremne za parenje; uvoza kože i proizvoda od kože mladunaca tuljana u komercijalne svrhe; držanja i postupanja s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece i životinja; neosiguranja odgoja ili školovanja psa pa je on opasan za okolinu; nesudjelovanja jedinice lokalne samouprave u financiranju osnivanja i rada skloništa; neosiguranja sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja u lokalnoj zajednici; neorganiziranja pružanja potrebne pomoći životinjama od strane lokane zajednice kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, a vlasnik životinje je nepoznat; neorganiziranja koordinacijske radne skupine kojoj je zadatak koordinirati primjenu propisa iz područja zaštite životinja i razviti dobru praksu, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti o odgovornom skrbništvu i važnosti udomljavanja; neimenovanja kao člana koordinacijske radne skupine osobe odgovornu za dobrobit životinja.

Za pravne osobe

Od 10 do 20 tisuća kuna zbog nepoštovanja odredbe trajne sterilizacije koju može propisati ministar za područja s velikim problemom napuštenih pasa.

Od 30 do 50 tisuća kuna zbog organiziranja utrka pasa; obavljanja operacijskih i zootehničkih zahvata na životinjama bez anestezije ili analgezije; neprovedbe Zakona u skloništima, odnosno neosiguranja trajne sterilizacije pronađenih pasa i mačaka, netraženja vlasnika napuštenih i izgubljenih životinja, nenastojanja udomljavanja oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine; držanja životinja u cirkusu; neosiguravanja pisanih uputa od strane pet shopova o značajkama vrste životinja te o odgovarajućem načinu držanja životinja koje se prodaju; neosnivanja informacijskog centra.

Od 50 do 100 tisuća kuna zbog uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna; bijanja životinja u skloništima; držanja u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea; korištenja za rasplod životinja koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinja nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili korištenja bolešću iscrpljenih, ozlijeđenih ili životinja koje nisu spremne za parenje; uvoza kože i proizvode od kože mladunaca tuljana u komercijalne svrhe; držanja i postupanja s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece i životinja; neosiguravanja odgoja ili školovanja psa pa je on opasan za okolinu, piše Index.