Zaklada Ana Rukavina poziva građane na akciju upisa u Hrvatski registar u Zagrebu

Zaklada Ana Rukavina će u petak, 29. rujna u suradnji s Gradom Zagrebom i Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba održati akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica u Zagrebu. Akcija će se održati u naselju Kozari Bok u prostorijama Dječjeg vrtića „Zrno“ (Nede Krmpotić 5) u vremenu od 10 do 12 sati.

Ova je akciju potaknuta potrebama šestero djece predškolske dobi romske nacionalnosti kojima je za daljnje liječenje nužna transplantacija krvotvornih matičnih stanica. Kako se nesrodni podudarni darivatelji koštane srži lakše pronalaze među istom etničkom skupinom, ovoj inicijativi pridružili su se Grad Zagreb i Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba kako bi zajedno pokušali pomoći djeci kojima je transplantacija krvotvornih matičnih stanica prilika za ozdravljenje.

Svi zdravi građani od 18 do 40 godina starosti mogu se upisati u Hrvatski registar. Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanje uzorka krvi za HLA tipizaciju kojim se utvrđuju antigeni tkivne snošljivosti.

Upis u Hrvatski registar prvi je korak koji je potrebno ispuniti kako bi se pomoglo teško oboljelima od akutnog i kroničnog oblika leukemije te bolesnika s teškim oštećenjem koštane srži diljem svijeta.

Poruka svake akcije upisa u Hrvatski registar je lijek je u nama. Njome Zaklada želi podsjetiti građane kako u sebi nosimo lijek kojim možemo spašavati živote.

Do sada je djelovanjem Zaklade Ana Rukavina i Hrvatskog registra, koji je dio svjetskog registra (Bone Marrow Donors Worldwide), upisano 55.143 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a šansa za život dana je za 74 oboljelih u Hrvatskoj i inozemstvu.