Zagrebačka županija: Za organizaciju poduzetničkih sajmova 200 tisuća kuna

Zagrebačka županija objavila je u ponedjeljak kako je osigurala 200 tisuća kuna za sufinanciranje organizacije poduzetničkih sajmova i drugih manifestacija u vezi s poduzetništvom u ovoj godini, natječaj za ta sredstva otvoren je do njihova iskorištenja, a najkasnije do 30. studenoga.

Potpore županije mogu koristiti gradovi i općine na njenom području, komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice. Županija će im sufinancirati zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, izradu promidžbenih materijala i web stranica manifestacije, medijsko oglašavanje itd. za manifestacije na njenom području te u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Potpora može iznositi najviše do 50 tisuća kuna, a jedan korisnik može dobiti najviše dvije potpore. Za istu manifestaciju može se dodijeliti samo jedna potpora, bez obzira na broj organizatora.

Županija će sredstva dodijeliti temeljem raspisanog natječaja koji je sa pripadajućim obrascima dostupan na mrežnim stranicama Zagrebačke županije. Subjekti zainteresirani za sredstva na natječaj se prijavljuju elektronski, putem sustava ePrijave na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija u sustav za prijavu projekata.