Zagrebačka županija: Traži se 138 pomoćnika u nastavi

FaH

Zagrebačka županija u četvrtak je, u sklopu projekta „Prsten potpore“ objavila javni poziv za zapošljavanje 138 pomoćnika u nastavi za rad sa 155 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama  Županije, koje su ujedno i partneri u projektu.

Prijave se podnose školama, a otvorene su do 16. kolovoza. 

Pomoćnici u nastavi zaposlit će se u 29 osnovnih i 6 srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija na nepuno radno vrijeme (minimalno 20, maksimalno 35 sati), odnosno na puno radno vrijeme.

Natječajni postupak provode škole koje na svojim web stranicama objavljuju Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020. i provode selekciju kandidata. Popis škola-partnera projekta i javni poziv može se vidjeti na mrežnim stranicama Županije. 

Županija poziva sve zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju uvjete da se prijave na natječaje škola.

Projekt „Prsten potpore“ financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. Zagrebačkoj županiji je za provedbu projekta od 2017. do 2020. godine iz Fonda odobreno bespovratnih 10 milijuna kuna, dok ostatak sredstava u iznosu 8, 8 milijuna osigurava Županija.

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Zagrebačke županije radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

„Prsten potpore“ u Zagrebačkoj se županiji provodi petu godinu za redom te raste brojem učenika, pomoćnika te financiranjem. U prošloj školskoj godini u projekt je bilo uključeno 124 pomoćnika u nastavi za rad sa 138 učenika s teškoćama u razvoju u 37 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija.

U pretprošloj školskoj godini projekt se provodio u 35 škola, angažirano je bilo 110 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za 124 učenika s teškoćama u razvoju. U školskoj godini 2016./2017. u projekt su bila uključena 92 stručno osposobljena pomoćnika za 102 učenika s teškoćama u razvoju u 32 osnovne i srednje škole, a 2015./2016. godine 70 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za 80 učenika u 28 škola, navodi Županija.