Zagrebačka županija daje 300.000 kuna za bolničku opremu

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u ovoj godini za što je osigurano 300 tisuća kuna, natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada.

Županija je to koja nema opću bolnicu na svom području, pa se njeni stanovnici najčešće liječe u bolnicama u Zagrebu, a financijskim sredstvima želi sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove i poliklinike na području Zagreba.

Županija već sufinancirala nabavku opreme za bolnice u Zagrebu  

Prošle je godine sufinancirala nabavu digitalne kamere za snimanje oka u Klinici za dječje bolesti Zagreb, transportnog ventilatora za ventilaciju pacijenata te kolica za reanimaciju u Kliničkoj bolnici Dubrava, EKG snimača u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, kao i Broncho-Fiberscope u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ itd.

Na javni poziv mogu se prijaviti bolnice i poliklinike sa sjedištem u Zagrebu koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije.

Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos subvencije – 50 tisuća kuna

Najveći iznos novčane subvencije koji bolnica ili poliklinika može ostvariti je 50 tisuća kuna s uključenim PDV-om, odnosno do 50 posto ukupne investicije.

Prednost kod odabira imat će oprema čija je svrha unapređenje dijagnostike.

Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane ustanove da se prijave na javni poziv, tekst poziva, sa uputama za prijavitelje i potrebnim obrascima, je ne web stranicama županije.