Zagrebačka Skupština: Stipendiranje učenika i studenata s invaliditetom i slabijeg socijalnog statusa

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su u četvrtak na sjednici odluke o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom te o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, kojima se utvrđuju uvjeti i postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika.

Odlukom o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom propisuje se da je mogu ostvariti i studenti poslijediplomskih studija, uzima se u obzir prosjek ocjena svih prethodno završenih razreda, a ne samo jednog prethodnog razreda kako je bilo propisano starom odlukom, proširuju se razlozi za raskid ugovora o korištenju stipendije te se ukida mogućnost nastavka korištenja stipendije, odnosno uvodi se obveza godišnje prijave na natječaj za dodjelu stipendije.

Neto iznos stipendije iznosi 35 posto za učenike, 50 posto za studente te 60 posto za studente poslijediplomskih studija, prosječne neto plaće u Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.

Za one studente poslijediplomskih studija koji studiraju s dijelom radnog vremena neto iznos stipendije prepolovljava se i utvrđuje u visini 30 posto prosječne neto plaće.

Odlukom o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa utvrđuje se da je mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola u Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u gradu Zagrebu te studenti poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija.

Neto iznos stipendije utvrđuje se u visini 35 posto za učenike, 50 posto za studente i 60 posto za studente poslijediplomskih studija prosječne neto plaće u Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz godine u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

Za studente poslijediplomskih studija koji studiraju s dijelom radnog vremena, neto iznos stipendije utvrđuje se u visini 30 posto prosječne neto plaće u Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz godine u kojoj se natječaj za dodjelu stipendije raspisuje.

Kandidati koji podnesu prijavu na natječaj za dodjelu stipendije moraju zadovoljiti i uvjet da im prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva, ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj, ne prelazi 60 posto proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna u kojoj se natječaj za dodjelu stipendije raspisuje.

Zastupnici su na sjednici većinom glasova donijeli odluku o promjeni naziva Škole za balet i ritmiku na adresi Zagorska 16 u Umjetnička škola za balet i ritmiku Silvije Hercigonje.

Hina