Zagreb: Uspješno održana fokus grupa o novim modelima održivosti

U prostorijama HVIDR-a RH u Zagrebu, 12. lipnja 2024., održana je fokus grupa koja je okupila predstavnike udruga iz Domovinskog rata te stručnjaka s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Na sastanku je raspravljano o novim modelima održivosti i otpornosti organizacija civilnog društva koje djeluju u okviru 9. Centra znanja za društveni razvoj.

Sastanku je nazočilo 19 od 20 pozvanih sudionika, a nekoliko udruga imalo je više predstavnika kako bi osigurali kvalitetnu raspravu unutar njihovih djelokruga rada. Tri udruge su, zbog nepredviđenih okolnosti, bile spriječene nazočiti. Diskusija je bila živa i produktivna, s ciljem evaluacije predloženih modela i razvijanja inovativnih ideja koje bi mogle pridonijeti stabilnosti, otpornosti i održivosti udruga.

Zaključci fokus grupe jasno podržavaju inicijative za donošenje Zakona o osnivanju Zaklade za sustavno financiranje i razvoj udruga iz Domovinskog rata, kao i inicijative za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske udrugama. Također, odlučeno je dostaviti prijedloge Ministarstvu hrvatskih branitelja radi održavanja tematskog radnog sastanka sa svim krovnim udrugama te formiranja radne skupine za izradu konačnog prijedloga.

Ovi zaključci bit će dostavljeni i Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva kako bi se uključili u dokument “Civilno društvo 2030”, sukladno Sporazumu o razvojnoj suradnji za 2024. godinu. Skup je bio korak naprijed u jačanju suradnje i sinergije između udruga, stručne zajednice i državnih institucija, usmjeren na unapređenje uvjeta i mogućnosti za rad udruga iz Domovinskog rata.

N