Zagreb: Gradska skupština donijela odluku o realizaciji gradskog projekta Blok Badel

Foto: Hina

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u ponedjeljak su u nastavku 18. sjednice većinom glasova prihvatili gradonačelnikov prijedlog odluke o realizaciji gradskog projekta Blok Badel (Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova). 

U odluci se navodi kako je temeljem provedenog javnog, međunarodnog, anketnog urbanističko arhitektonskog natječaja i s obzirom na iskazani interes privatnih investitora i zaprimljena pisma namjere pokrenuta procedura realizacije gradskog projekta, kojim se planira obnova, gradnja i uređenje cijelog bloka kao jedinog u tom dijelu grada koji nije dovršen i koji nema jasno određenu urbanu strukturu i namjenu.

Cilj je da prostor bloka postane novi čimbenik identiteta tog dijela grada i središte odvijanja značajnijih poslovnih, turističko-ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja, ali i mjesto za kvalitetan život stanovnika. To se namjerava postići naglašavanjem identiteta bloka zadržavajući postojeće raznolikosti visina uličnih građevina i postojeću urbanu matricu i tipologiju gradnje bez dijeljenja bloka novim ulicama. Namjera je osigurati javne pješačke prolaze, otvorene i zatvorene, javne prostore u bloku i cjelovito uređenje partera i zelenih površina.

Sredstva za provođenje Odluke o realizaciji gradskog projekta Blok Badel (Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova) osigurana su u proračunu Grada Zagreba za 2018. 

U odluci se navodi kako je za realizaciju gradskog projekta Blok Badel, potrebno provesti postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova. Blok Badel obuhvaća prostor cijelog gradskog bloka površine od oko tri hektara, koji je na sjeveru omeđen glavnom gradskom ulicom, Vlaškom ulicom, Trgom Eugena Kvaternika i Ulicom Pavla Šubića na istoku, Martićevom ulicom na jugu te Ulicom Marijana Derenčina na zapadu. Natječajnim programom za gradski projekt Blok Badel određeno je uže područje zahvata površine od oko dva hektara, na kojem se predviđaju nove javne, stambene, trgovačke i poslovne namjene. 

U nastavku 18. sjednice Gradske skupštine prihvaćen je i prijedlog o izradi Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje, te konačni prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Gradišćanska – Cankarova – Ulica baruna Filipovića” kao i o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubravica – Karažnik. 

Također, Gradska skupština usvojila je gradonačelnikov prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bornina – Erdödyjeva – Branimirova – Domagojeva kojom se predlažu smjernice za revitalizaciju tog bloka. 

Uvažavajući konzervatorske smjernice i zatečenu povijesnu matricu, predlaže se zatvoriti ulični niz građevina na sjevernoj i južnoj strani bloka (uz Borninu i Branimirovu), te omogućiti otvaranje bloka u razini prizemlja kako bi se ostvarila pješačka poveznica kroz blok, a na obodu bloka potrebno je formirati ulaze u podzemnu garažu.

U unutrašnjosti bloka predlaže se izgradnja u obliku visokih soliternih građevina (maksimalne visine prizemlje plus osam katova) koje postižu izgrađenost bez zatvaranja unutrašnjosti bloka, te afirmiraju urbanističke postavke već postojeće izgradnje visokih građevina u dubini bloka. Između građevina potrebno je formirati kontinuitet otvorenih zelenih površina – koncept “parka u bloku”. S obzirom na povijesni značaj i ulogu u definiranju bloka, predlaže se obnova bivše tvornice “Nada Dimić” koja je nastala i djelovala više od 50 godina u zgradi nekadašnje svjetski poznate tvornice ”Master – Penkala” i privođenje novoj namjeni. Potrebno je preispitati mogućnost obnove dvorišne zgrade.

Istaknuto je kako je tijekom izrade UPU-a potrebno preispitati mogućnost realizacije planirane prizemnice (iz originalnog projekta arhitekta Felmana iz 1961.) koja bi artikulirala građevnu liniju Domagojeve ulice i ponudila javne sadržaje stanovnicima bloka i Domagojeve. Ostale građevine u bloku potrebno je održavati i obnavljati u izvornim elementima prostorne organizacije, dispozicije tlocrta i oblikovanja. Detaljne smjernice za pojedine građevine utvrditi će se konzervatorskom podlogom za Plan koju izrađuje Gradski zavod za zaštitu spomenika prirode i kulture. (h)