Izvor: Nacionalno

Ministar državne imovine Goran Marić u utorak je sa zadarskim županom Božidarom Longinom potpisao tri ugovora ukupno vrijedna 12 milijuna kuna, kojima država u vlasništvo županije prenosi dio bivše vojarne za potrebe županijskih ustanova, kao i zemljišta namijenjena gradnji poljoprivredno-edukacijskog centra te azila za životinje.

 Ministarstvo je priopćilo kako prvim ugovorom u vrijednosti 6,7 milijuna kuna prenosi u vlasništvo Zadarskoj županiji dio bivše vojarne “Stjepan Radić” za potrebe smještaja županijskih ustanova.

 Drugim ugovorom, država prenosi u vlasništvo županiji zemljište ukupne površine 27.512 četvorna metra, vrijednog 3,5 milijuna kuna za izgradnju poljoprivredno-edukacijskog centra.

 Županiji je trećim ugovorom darovano 1,7 milijuna kuna vrijedno zemljište na kojemu će se graditi azil za životinje.

 Župan Longin pohvalio je “vrsnu suradnju” županije i Ministarstva državne imovine.

 “Ovo je dobitni dan za našu županiju jer nas vodi cilju da u ovom mandatu smjestimo sve županijske ustanove na jednom mjestu i u jednoj zgradi. Naš će posao time biti učinkovitiji, a još bitnije, da naši građani više ne lutaju, tražeći uslugu po raznim lokacijama. Planovi koji slijede su neodgodiva obnova nekretnina, ureda i zgrada”, poručio je.

 Ministar Marić istaknuo je kako ga iznimno raduje što, uoči obilježavanja Dana županije, Ministarstvo daruje županiji nekretnine koje će promijeniti standard i razinu usluga građanima. Posebice znakovitim drži to što će prenamjena bivše vojarne JNA, nekad u ulozi neprijatelja, sada postati potpora nove političke i upravne institucije stvorene u samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj.

 “Jednako je tako vrhunska ideja o izgradnji poljoprivredo-edukacijskog središta kao baze zdrave hrane za grad i njegovo okružje, naročito za potrebe turističkog poduzetništva. A izgradnja azila za životinje, kao specifično osjetljive točke, znači novi pomak u županiji. Sve ovo spada u ono što zovemo dobra filozofija Vlade i Ministarstva i dobra tradicija grada Zadra i Županije. Želim da se tradicija i nastavi”, naglasio je.