Za Vukovarsko-srijemsku županiju ugovori od 55 mil. kuna

Nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem župan Božo Galić potpisao je dva vrijedna ugovora s potpredsjednikom Vlade RH i ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, za financiranje infrastrukturnih projekata.

Vlada RH je za ulaganja u Slavoniju, Baranju i Srijem pripremila 11 ugovora ukupne vrijednosti 640 milijuna kuna, od čega se 70% sredstava pokrivaju iz EU fondova. Od navedenog broja pripremljenih ugovora, dva ugovora se odnose na našu županiju, a njihova vrijednost iznosi 55 milijuna kuna.

Jedan ugovor je vezan uz projekt izgradnje Agrotehnološkog centra za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura u Cerni, vrijedan 30 milijuna kuna, a drugi se odnosi na Drvno-tehnološki centar u Gradištu, vrijedan 25 milijuna kuna.

Ovim ugovorima nastavljaju se ulaganja u našu županiju a kojima će se pomoći u razvoju i podršci poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o projektima koji se ostvaruju s pomoću fondova Europske unije.

Ugovor je potpisan u okviru 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem pod predsjedanjem predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića s potpredsjednicom ministricom regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijelom Žalac i u nazočnosti povjerenice Europske komisije za regionalnu politiku Corine Creţu, te ostalim članovima Vlade RH.

„Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura“ u Cerni – Razvojni projekt od strateške važnosti za područje Vukovarsko-srijemske županije. Namjena ovog infrastrukturnog objekta je osiguranje logističke infrastrukture koja će proizvođačima omogućiti bolje uvjete poslovanja. Poslovanje Agrotehnološkog centra biti će utemeljeno na izgrađenim logističkim kapacitetima, prvenstveno hladnjače za skladištenje i čuvanje voća i povrća, te pratećih objekata za prihvat, sortiranje, pakiranje i daljnju distribuciju svježeg voća i povrća koje se proizvodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Time će se stvoriti preduvjeti za povećanje proizvodnje na proizvodnim površinama na kojima se do sada te kulture nisu uzgajale zbog nedostatka skladišnih prostora tj. agrologistike. Usluge Agrotehnološkog centra koristit će 200 OPG-ova, što će doprinijeti povećanju njihove konkurentnosti na tržištu.

Drvno-tehnološki centar u Gradištu, je projekt Drvnog klastera „Slavonski hrast“, čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija i koji okuplja 34 člana iz redova drvoprerađivača, jedinica lokalne i područne samouprave, razvojnih agencija, obrazovnih i znanstveno-istraživačkih institucija. U okviru projekta biti će izgrađen infrastrukturni objekt Drvno-tehnološki centar sa sljedećim sadržajima: upravna zgrada, hala za kondicioniranje i otpremu građe, nadstrešnica za prirodno prosušivanje građe, sušionica za drvo, eksperimentalna sušionica, kotlovnica, dnevni spremnik biomase i deponija mokrog drvnog ostatka, nadstrešnica nad parkiralištem i manipulativne površine. Također u okviru centra biti će opremljen laboratorij s naprednim tehnologijama za razvoj proizvoda i alatima za kontrolu tvorničke kvalitete i radionica za izradu prototipa s CNC strojem, hala za kondicioniranje, otpremu građe i obradu drva sa strojevima za obradu, sušionica za drvo, eksperimentalna sušionica i kotlovnica za biomasu.

Župan Galić je izjavio na sjednici Savjeta:

„Očekujem da se naši strateški projekti, koji doprinose razvoju istoka Hrvatske a naročito naše županije, i krenu u realizaciju, među kojima su: koridor V.c, Srijemska granična transverzala, Zračna luka Osijek, željeznička pruga Vinkovci – Zagreb, kao dio koridora X. te iskorištavanje potencijala rijeka Dunav i Sava i gradnja plovnih putova i kanala.

Spomenuo sam i Deklaraciju o raspolaganju šumskim resursima koju je donijela Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije kako bi doprinijela opstanku drvoprerađivača budući se ne raspolaže sa dovoljnim količinama sirovine za preradu a time i očuvanju postojećih radnih mjesta kao i politika prodaje drvne mase jer je prioritet da se drvo kao sirovina prerađuje tamo gdje se i posiječe a izvede se gotovi proizvodi“.

Ministar Tolušić potom je predložio da se uskoro održi sastanak svih subjekata uključenih u ovu problematiku te da se riješe sporna pitanja.