Za suzbijanje vršnjačkog nasilja potrebno djelovanje cijelog društva

Povodom nedavnog događaja vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi „Ivana Mažuranića“ u Novom Vinodolskom, Ministarstvo unutarnjih poslova naglašava da je policija u ovom slučaju, kao i u svim drugim ranijim slučajevima, poduzela sve zakonom predviđene mjere i radnje u području zaštite djece i sprječavanja navedenih događaja.

U konkretnom slučaju jučer su predstavnici Policijske postaje Crikvenica s predstavnikom škole, roditeljima učenika i predstavnicima Grada Novog Vinodolskog o navedenom događaju održali sastanak.

Treba imati u vidu da kazneno-pravne mjere i radnje koje poduzima policija nisu jedine dostatne kako bi se vršnjačko nasilje kao ozbiljan društveni problem u cijelosti riješio, odnosno da se rizično i društveno neprihvatljivo ponašanje mladih svede na što je moguću manju mjeru.

Poučeni našim iskustvima poseban naglasak treba biti na poticanju dijaloga i poštivanju kulturoloških sličnosti i različitosti kroz izgradnju kulture tolerancije, nenasilja i nediskriminacije. Mlade treba poticati da stvaraju stavove u skladu s pozitivnim vrijednostima društva u kojem žive, usvajaju životne vještine i znanja utemeljena na razvoju tolerancije i nenasilne okoline te im podizati svijest o potrebi prijavljivanja svih oblika nasilja.

Naglašavamo da Ministarstvo unutarnjih poslova već duži niz godina provodi razne preventive aktivnosti kojima je cilj smanjiti sve oblike nasilja, a navest ćemo samo neke: Živim život bez nasilja, Zajedno možemo više, Zajedno protiv govora mržnje, Policajac – prijatelj pomagač, Sajam mogućnosti, Sportom protiv nasilja i ovisnosti, Prevencija nasilja putem interneta, Roditelji znate li gdje su vam djeca?, priopćeno je iz MUP-a RH.