Za projekte od interesa za Hrvate izvan Hrvatske dva milijuna kuna

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske objavio je javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Hrvatske vrijedan dva milijuna kuna, prijave se mogu podnositi zaključno do 18. ožujka, doznaje se u utorak u Uredu.

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije Hrvata izvan i u Hrvatskoj, dakle udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe, fizičke osobe – pojedinci te siromašni pripadnici hrvatskog naroda izvan Hrvatske koji žive u teškim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima.

Najniži iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000 kuna,  najviši 80.000 kuna, jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave.

 Od prijavitelja se očekuje da prijave projekte i programe koji povezuju Hrvate izvan Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, projekte koji potiču kulturnu, obrazovnu, znanstvenu, sportsku i gospodarsku suradnju s Hrvatskom, te povratak i integraciju Hrvata izvan Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Hrvatske.

 Prijava na javni poziv obavezno se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici Ureda www.hrvatiizvanrh. gov.hr.

 Siromašni Hrvati s prebivalištem izvan Hrvatske prijavu mogu podnijeti i samo u papirnatom obliku zajedno s ostalom traženom dokumentacijom čiji je popis objavljen na mrežnim stranicama Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske   www.hrvatiizvanrh.hr/ 

 Prijave koje ispune formalne uvjete vrjednovat će posebno povjerenstvo, a na temelju njegova  prijedloga odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi državni tajnik Zvonko Milas.

 Iako se to u javnom pozivu ne navodi, od njegove objave do odluke o dodjeli sredstava prođe nekoliko mjeseci. Ipak, kad se odluka donese, Ured će na svojim službenim mrežnim stranicama objaviti rezultate poziva s podacima o projektima, prijaviteljima i odobrenim sredstvima.