Za projekte hrvatske manjine u 11 europskih država 4,8 milijuna kuna

Držani tajnik Zvonko Milas

Programe i projekte brojnih organizacija hrvatske nacionale manjine u 11 europskih država, Hrvatska će ove godine podržati s ukupno 4.850.000 kuna, odluku o dodijeli sredstava donio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. 

Gotovo četvrtina tog iznosa, nešto više od 1, 2 milijuna kuna, namijenjena je programima hrvatskih udruga i društava koje djeluju u Srbiji, a taj iznos ‘dijeli’ čak 47 programa, odnosno udruga i društava. 
 Najviše, 125 tisuća kuna, dobilo je Hrvatsko nacionalno vijeće za svoje Razvojne programe i povećanje medijske vidljivosti i obrazovanje na hrvatskom jeziku u Srbiji. Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata ‘pripalo’ je 80 tisuća kuna  za prezentaciju hrvatske kulture u Vojvodini i znanstveno stručna istraživanja te kulture. 
 Najmanji iznos, simboličnih četiri tisuće kuna, dobio je HAŠK-Zrinski za promidžbu šaha među Hrvatima u Subotici i suradnju sa šah klubovima iz Hrvatske. 
 

Za projekte hrvatskih društava u Sloveniji 550 tisuća kuna

 Programe 13 udruga i društava iz Slovenije, hrvatska je država pomogla s ukupno 550 tisuća kuna, najviše je, 100 tisuća kuna, dobio Savez hrvatskih društava u Sloveniji za svoj Godišnji program rada. 
 Po 55 tisuća kuna dobila su hrvatska društava Pomurje iz Lendave, Međimurje iz Ljubljane,  Komušina iz Škofje Loke, te Istra iz Pirana.
 Pola milijuna kuna podijelilo je devet hrvatskih društva i udruga iz Austrije, najviše je, 110 tisuća kuna, dobilo Hrvatsko štamparsko društvo za svoj projekt Kalendar Gradišće i Hrvatske novine. 
 Približno isti ukupni iznos dijele 54 društva i udruge iz Mađarske, najviše je, 120 tisuća kuna dobila Hrvatska državna samouprava za projekt Državnog  kampa hrvatskog jezika i kulture. 
 Najmanji mogući iznos, po tri tisuće kuna, dobili su Matica Hrvatska Šopron za projekt Spomenik budućnosti i HS Šikloš za projekt Podržavanje nastave hrvatskog jezika. 
 Za programe i projekte deset udruga i društava iz Crne Gore hrvatska je država izdvojila ukupno 400 tisuća kuna, najviše (125 tisuća kuna) za Radio Dux i njegov portal iza kojih stoji krovna zajednica Dux Croatorum te za prezentaciju kulturnog nasljeđa i časopis Hrvatski glasnik, projekte Hrvatskog građanskog društva Crne Gore (102 tisuće kuna). 
 Po 350 tisuća kuna dobili su projekti hrvatskih udruga u Italiji i u Rumunjskoj. U Italiji je taj iznos raspoređen na pet projekata iza kojih stoje četiri prijavitelja. Dva projekta: Molizaiko 4 i Malo nas je, ali nas ima – moliški Hrvati, koje je kandidirao isti prijavitelj, “Jedna Musika”, dobili su po 96 tisuća, odnosno 72 tisuće kuna. Projekt „S našimi riči“ i „Kod lepanta, sunce moje“, Zaklade Agostina Piccoli dobio je 76 tisuća. 
 Dva projekta iza kojih stoji Demokratski savez Hrvata u Rumunjskoj dobila su po 171 tisuću, odnosno 179 tisuća kuna, ukupno 350 tisuća. 
 Pet programa triju, odnosno četiriju hrvatskih organizacija u Republici Sjevernoj Makedoniji dobilo je ukupno 300 tisuća kuna, oko polovice tog iznosa dobila je Zajednica Hrvata u toj zemlji za svoje aktivnosti (110 tisuća) i za Promocija hrvatske kulturne baštine (50 tisuća), skopski ogranak Zajednice dobio je 48 tisuća kuna za projekte Blagdanske proslave i klapa u Makedoniji i Hrvatska knjiga za Hrvate izvan Hrvatske: Gradimo mostove pisanom riječju. 
 

Za tople obroke u Letnici 145 tisuća kuna
 

 Tristo tisuća kuna izdvojila je Hrvatska za tri projekta hrvatskih organizacija na Kosovu, polovicu iznosa namijenila je Narodnoj kuhinji Letnica koja priprema tople obroke za korisnike u tom mjestu.
 Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj za svoja je dva programa: Festival hrvatske kulture i smotre hrvatskog folklora i Podupiranje hrvatskog folklora, kulture, jezika i književnosti u Slovačkoj dobio po 108.570, odnosno 141.430 kuna, ukupno 250 tisuća kuna. 
Za kombinirani projekt „Hrvatski kulturni dan, Dokumentacija povijesti jezika i manjine u Češkoj Republici, Hrvatski dom – održavanje zgrade i izložba Boje hrvatske Morave i filmsku večer koji je prijavila Udruga građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj, odobreno je sto tisuća kuna. 
 Sredstva su dodijeljena temeljem javnog natječaja iz ožujka ove godine koji je predviđao i 50 tisuća kuna za projekte organizacija hrvatske manjine u Bugarskoj, ali ta sredstva nisu dodijeljena, moguće jer projekti nisu prijavljeni. 
 Prema tom natječaju, najmanji iznos po projektu je tri tisuće kuna, najveći nije mogao prijeći ukupan iznos raspoređen za pojedinu državu.
  Na javni natječaj mogu se javiti kulturne, obrazovne, znanstvene, sportske i dr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice hrvatske manjine u 12 europskih država koje promiču uvjerenja koja nisu u suprotnosti s hrvatskim Ustavom i zakonima, niti pravnim poretkom matične države, a upisane su odgovarajući registar.