Za proizvođačke organizacije natječaj vrijedan 25 milijuna kuna

HINA:FAH

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je 25 milijuna kuna vrijedan natječaj za provedbu podmjere Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru iz operacije Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija, zahtjeve za dodjelu potpore proizvođačke organizacije mogu u AGRONET podnositi od ponedjeljka, 10. prosinca do konca veljače iduće godine.

Svrha je natječaja dodijeliti potpore, odnosno namjenska bespovratna sredstva, za aktivnosti predviđene poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

 Za potporu se mogu prijaviti proizvođačke organizacije priznate od 1. siječnja 2014. godine kojima je Ministarstvo poljoprivrede odobrilo poslovni plan.   

 Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na natječaju iznosi 25 milijuna kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje, preračunato u kune.

 Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od podneva 10. prosinca ove do podneva 28. veljače iduće godine.

 Više o samom natječaju dostupno je na stranicama Agencije.