Za plaže te centre za posjetitelje i interpretacijske centre 20 milijuna kuna

S ciljem jačanja destinacija i povećanja konkurentnosti cjelokupnog hrvatskog turizma, a temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, Ministarstvo je objavilo Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava. Tom su Odlukom odobrena sredstva za sufinanciranje 46 razvojnih projekata u ukupnoj vrijednosti 19.971.700 kuna za plaže i centre za posjetitelje i interpretacijske centre.

„Javna turistička infrastruktura sastavni je dio turističke ponude svake destinacije i zato je iznimno bitno da u nju kontinuirano ulažemo. Kroz ovaj program dodjeljujemo gotovo 20 milijuna kuna za ukupno 46 projekata kroz koje će naše primorske i kontinentalne destinacije postati još privlačnije, atraktivnije i kvalitetnije“, istaknuo je ministar Cappelli.

Opći cilj Programa razvoja javne turističke infrastrukture je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Također, sufinanciranjem projekata javne turističke infrastrukture potiče se stvaranje nove atrakcijske osnove i ravnomjernija prostorna distribucija potražnje, generiraju se novi motivi dolaska te se potiče rast turističke potrošnje.

Ovim sredstvima podržat će se projekti kao što su interpretacijski centar „Dravski zlatari“ u općini Donji Vidovec, Kuća tradicijske gastronomije u općini Tar Vabrigi, plaža Val de Lesso u Rovinju, plaža Brodarica kod Šibenika, plaža Vruje u Vodicama, itd.

Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno sve projekte koji će se sufinancirati kao i detaljnije informacije o uvjetima natječaja možete vidjeti u rubrici ‘Javni pozivi’ na stranicama Ministarstva turizma

Ministarstvo sufinancira do maksimalno 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos potpore iznosi 100.000 kn za centre za posjetitelje i interpretacijske centre te projekte javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, a 200.000 kn za projekte uređenja plaža. Maksimalni iznos potpore iznosi 400.000 kn za projekte javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, a za plaže i centre za posjetitelje i interpretacijske centre iznosi 1.000.000 kn. Javni poziv bio je otvoren od 2. kolovoza do 15. rujna 2017. godine, a za Program (sve 3 točke) osigurano je do 25 milijuna kuna.

Sredstva Fonda koriste se isključivo u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Odluka za točku 3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma donijet će se kada se u cijelosti osiguraju potrebna sredstva za donošenje takve odluke, početkom 2018.

Fond za razvoj turizama temelji se na korištenju sredstava Fonda pribavljenih od naknada za koncesije i prodaje zemljišta, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.