Za očuvanje kulturne baštine na području općine Brinje odobreno 780 tisuća kuna

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Ministarstvo kulture donijelo je odluku o odobrenju programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini.

Brinju su odobreni sljedeći programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima:
Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 100.000 kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve;

Kapela sv. Vida, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 100.000 kuna za nastavak radova na obnovi i sanaciji crkve;

Mlin vretenaš u Brinju, prijavitelj Općina Brinje – odobreno je 80.000 kuna za nastavak radova na obnovi mlina;

Stari grad Sokolac, prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod – odobreno 300.000 kuna;
Crkva sv. Preobraženja Gospodnjeg u Brinju, prijavitelj Srpska pravoslavna crkvena općina Drežnica – odobreno 100.000 kuna;

Ministarstvo je donijelo odluku i o programima zaštite na pokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini te je Općini Brinje odobreno 28.955,00 kn za dovršetak restauracije oltara sv. Vida (18./19. st.) koji se nalazi u Kapeli sv. Vida.

Od programa arheološke baštine Brinju je odobreno 60.000,00 kn za arheološko istraživanje palasa Starog grada Sokolac – prijavitelj Hrvatski restauratorski zavod.

Osim navedenog, odobrena su sredstva i iz područja kulturno umjetničkog amaterizma za 2018. godinu te je KUD-u Brinje odobreno 5.000,00 kn za organizaciju 3. smotre folklora „Nad Gradinom misečina sija“.

Ana Manjerović/Nacionalno