Za lijekove potrošimo 7 mlrd. kuna godišnje

Svjetski je dan ljekarnika. Ljekarnici upozoravaju da se uzrok sve većih troškova u zdravstvu krije u nepravilnoj primjeni terapije. Svatko od nas u prosjeku popije jednu tabletu na dan, a na lijekove trošimo oko 7 milijardi kuna godišnje.

U Hrvatskoj se svakoga dana popije gotovo 1000 doza lijeka na tisuću stanovnika. Koliko se u tome prate upute liječnika? Rezultati istraživanja provedenog na 125 pacijenata zabrinjavaju. Polovina ispitanih pacijenata lijekove prestane uzimati nakon što osjete da je došlo do nekakvih nuspojava, dok trećina njih ako osjeti da je bolest pod kontrolom smanjuju dozu samoinicijativno ili pak opet u potpunosti prestanu uzimati lijekove, kaže Jelena Leko, mag. pharm.

Zbog toga trpi cijeli zdravstveni sustav, jer 10 posto ukupnih zdravstvenih troškova su posljedica dodatnog liječenja zbog pogrešne uporabe lijekova.

Zato su tu i ljekarnici, čiji savjeti mogu biti dragocjeni. Mjerenje tlaka samo je jedna od usluga koju možete dobiti od vaših ljekarnika, uz praćanje težine i vitaminsko mineralnog statusa. Također, možete izmjeriti šećer i masnoće u krvi. U tri godine u sklopu kardiološkog savjetovališta u tri zagrebačke ljekarne pregledano je više od 270 pacijenata. Jedan je to od primjera kako rasteretiti bolnice i postići nužne uštede u zdravstvu.

Štedi se i na ljekarništvu, jedina usluga koju im HZZO plaća je oko 6,5 kuna za izdavanje lijeka na recept. Mogu i zaslužuju, kažu, mnogo više.