Za gradove i općine Karlovačke županije u Razvojnom fondu predviđeno oko 8 milijuna kuna

Izvor: Karlovačka županija

Razvojni fond Karlovačke županije, Prijevoz učenika te Državni plan prostornog razvoja bile su teme sastanka župana Damira Jelića s gradonačelnicima i načelnicima s područja Karlovačke županije.

U okviru Razvojnog fonda jedinicama lokalne samouprave Karlovačke županije biti na raspolaganju oko 8 milijuna kuna. Ušteda od oko 4 milijuna koju će pritom ostvariti Županija u cijelosti će biti usmjerena u demografiju, najavio je župan Jelić.

U tijeku je izrada Pravilnika Razvojnog fonda, Županija će raspisati javni poziv za dodjelu sredstava iz fonda koji će biti objavljen u srpnju. Rok dostave prijave i potrebne dokumentacije je do 17. kolovoza. Nakon konačnog odabira slijedi potpisivanje Ugovora i dodjela sredstava. Županija će imati obvezu provjere provođenja tako financiranih projekata.

Što se tiče Državnog plana prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave trebaju dostaviti sugestije što se treba promjeniti, a Karlovačka županija će objediniti sve pristigle prijedloge i poslati ih prema državnoj razini. Rok za podnošenje prijedloga je 16. srpnja.

Trenutno je u tijeku dogovaranje usluge prijevoza učenika, a tu je nužna zajednička koordinacija Županije s gradovima i općinama, zaključeno je na sastanku. (trend.com)