Vodostaji rijeka rastu i dalje, najkritičnije kod Karlovca

Vodostaji rijeka na karlovačkom području i u Hrvatskoj Kostajnici i dalje rastu. Neke prometnice zatvorene su zbog vode na kolniku.

Posljedice otapanja velikih količina snijega najviše su pogodile Hrvatsku Kostajnicu u kojoj je voda već u ponedjeljak ušla u nekoliko kuća. U utorak u 7 sati vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici bio je 453 centimetra. I dalje vrijede izvanredne mjere obrane od poplava koje su proglašene su već pri vodostaju od 377 centimetara, piše Dnevnik.

Rastu vodostaji rijeka i na karlovacčkom području i to po oko 3 centimetra po satu. U utorak ujutro vodostaj Korane bio je 778 centimetara, a Kupe 770 centimetara. I za to područje vrijede izvanredne mjere obrane od poplava.

Podsjetimo, Karlovačko Logorište u ponedjeljak navečer obišao je premijer Andrej Plenković koji je istaknuo kako je razina vode manja prema kućama no što je bila prije, ali i najavio da će iduće godine biti izgrađeni novi nasipi, koji će se financirati iz državnog proračuna i sredstava EU-a.