Vlatka Vukelić: “Još malo silovanja…”

Doc.dr.sc. Vlatka Vukelić

Nakon što je objavljeno da je završen postupak odabira članova radne skupine koji bi trebali izraditi prijedlog kurikuluma novog nastavnog predmeta namijenjenog osnovnoškolcima koji ne upisuju vjeronauk, reagirala je doc. dr. sc. Vlatka Vukelić.

Evo što je poručila:

Još malo silovanja….najbolje je što je “predmet” predstavljen kao opreka školskom vjeronauku, valjda prema logici kako je vjeronauk doktrinaran, dok je kritičko mišljenje, već kao sam pojam, sušta suprotnost. Kako bilo, stječe se dojam da se kroz ovakve “predmete” u škole silom želi uvesti grupa ljudi koja nema faktografske i pedagoške kompetencije utvrđene i ostvarene u zakonski definiranim poljima i granama, pa će tako ovaj predmet de facto moći izvoditi svi koji smatraju da imaju “što za reći”. Istini za volju, treba navesti i kako je jednom davno u školama bio predmet koji se zvao Retorika. Nije bio koncipiran prema nebuloznim sustavima tzv. Škole za život, a iziskivao je apsolutno poznavanje činjenica o pojedinoj temi te je tvorio sustav pro et contra argumenata vezano uz temu. Retoriku su mogli učiti samo oni sa završenim osnovnoškolskim stupnjem, čiji mentalni i kognitivni razvoj, ali i količina usvojenih činjenica to mogu uspješno svladati. Da, to nije bilo “prodavanje magle”, već učenje o snazi argumenata i kroz to borbi za vlastite stavove i ideje. Ako je i ovdje tako, zašto se predmet jednostavno ne zove Retorika? Je li to dosadno i arhaično nazivlje koje toliko podsjeća na pripadnost antičkoj kulturi sredozemnog kruga? Opet se bojimo tradicije ili samo mislimo da smo pametniji od svih onih što su sličnim putovima hodali nekada davno prije nas?