VLADA: Za projekte financirane iz EU omogućeno zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju projekta

Sjednica Vlade RH/FaH

Vlada je uredbom o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, a radi potrebe na poslovima provedbe projekata financiranih iz fondova ili programa Europske unije, omogućila zapošljavanje na određeno vrijeme u vremenu trajanja projekata.

Prema važećim odredbama zakona zapošljavanje na određeno vrijeme moguće je isključivo na šest mjeseci uz maksimalno produženje na dodatnih šest, objasnio je ministar uprave Lovro Kuščević ističući da bi se zbog toga dovelo u problem provođenje EU projekata i povlačenje velikih iznosa europskih sredstava.

“Uredbom se omogućava zapošljavanje i na duže od šest mjeseci, najduže za vrijeme trajanja projekta, a plaće se financiraju iz sredstava projekata te ne predstavljaju trošak za proračun”, naglasio je Kuščević.

Dodao je i da ti zaposlenici neće biti službenici i namještenici u jedinicama lokalne i područne samouprave, već će se na njih primjenjivati opći propisi o radu (Zakon o radu). “Dakle, ne radi se ni o kakvom bujanju administracije”, rekao je ministar.

Riječ je, kaže, o vrlo dobroj uredbi koja će omogućiti zapošljavanje velikog broja ljudi na teret europskih sredstava. (Hina)