VLADA Uredbom povećani koeficijenti za plaće policajaca

Sjednica Vlade

Vlada je u četvrtak izmijenila Uredbu o plaćama policijskih službenika kojom se povećavaju koeficijenti za policajce sa srednjom stručnom spremom, interventnoj i specijalnoj policiji, a izmjenom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a napravljen je preustroj u upravama za poslove kriminalističke policije, forenzička ispitivanja i vještačenja te europske i međunarodne poslove.

Izmjenom Uredbe o plaćama policijskih službenika usklađuje se plaća policijskih službenika sa srodnim službenicima, primjerice pravosudnih policajaca Ministarstva pravosuđa. Tako se, primjerice, za policijske službenike, policijske službenike za graničnu kontrolu, policijske službenike za zaštitu granice, policijske službenike-mornare koeficijent složenosti poslova s 0,800 povećava na 0,850.

Za vođe interventne grupe, policijske službenike-prometne motocikliste i vođe specijalističke grupe specijalne policije koeficijent složenosti poslova se povećava s 0,825 na 0,850.

Za radna mjesta koeficijenta složenosti poslova 0,776, kao što su policijski službenik specijalne policije, policijski službenik interventne policije, policijski službenik za naoružanje i opremu te druga radna mjesta s takvim koeficijentom, koeficijent se povećava na 0,800. Predloženo povećanje koeficijenata obuhvatit će oko 7600 policijskih službenika, a novac je osiguran u sklopu proračuna MUP-a.

Izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a se radi postizanja veće funkcionalnosti, rukovođenja i obavljanja poslova u Upravi kriminalističke policije ustrojava služba kibernetičke sigurnosti, koja nastaje iz dosadašnjeg odjela za visokotehnološki kriminalitet. Ona se osniva na nacionalnoj razini, u Ravnateljstvu policije, a u idućem razdoblju ustrojit će se i na regionalnoj razni, u svim policijskim upravama, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Centar za forenziku “Ivan Vučetić” kao samostalna jedinica MUP-a

Centar za forenzična ispitivanja i vještačenja “Ivan Vučetić” više neće biti unutar Ravnateljstva policije, već će biti samostalna jedinica u statusu samostalnog sektora u MUP-u, a razlog tomu je potreba da se promijeni gledište na forenziku i drukčiji pristup u kontekstu njezinog organizacijskog smještaja unutar državnog aparata, rekao je Božinović.

“Neosporno je da je za obradu događaja kaznenog djela i izuzimanje materijalnog traga nadležna kriminalistička policija, međutim pretvorba materijalnog traga u dokaz i njegovo tumačenje unutar Ravnateljstva nosi određene prijepore prije svega vezane uz buduće ocjene pristranosti”, dodaje ministar.

Novina je i ustroj samostalnog sektora za europske i međunarodne poslove, a radi povećanja efikasnosti i postizanja ekonomičnosti, jer su u ovome trenutku ti poslovi razdijeljeni po dosta organizacijskih jedinica unutar MUP-a.

Vlada je na sjednici dala i suglasnost za povlačenje Hrvatske iz Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi i Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi, a Božinović objašnjava kako je zaključeno da je rad Centra ostvario skromne rezultate te je u skladu s tim procijenjeno da oni ne odgovaraju prioritetima Hrvatske i ne opravdavaju daljnje članstvo. (Hina)