VLADA U Sabor upućen konačni prijedlog Zakona o udžbenicima

FaH

Vlada je sa sjednice u srijedu u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog Zakon o udžbenicima i ostalim obrazovnim materijalima u osnovnim i srednjim školama koji bi trebao omogućiti lakše školske torbe i više digitalne nastave, a roditeljima manje troškove nabave udžbenika.

Konačni prijedlog usklađen je sa “svim primjedbama dobivenima u saborskoj raspravi te u Vladi”, rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

“Sigurna sam da imamo kvalitetan konačni prijedlog. Omogućavamo lakše školske torbe, niže cijene udžbenika i mogućnost digitalizacije, koja onda daje jednake prilike svim učenicima za protok informacija i korištenja tehnologija”, istaknula je.

Predloženim se zakonom po prvi puta definirala najviša cijena i masa kompleta udžbenika po razredima.

Najveća dopuštena masa svih obveznih udžbenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole tako bi iznosila tri kilograma, za peti i šesti razred pet, a za sedmi i osmi razred šest kilograma.

U odnosu na prvo čitanje revidirani su koeficijenti za izračun cijene te je, osim satnice, u izračun u obzir uzet i broj predmeta u razredima.

Tako bi u razrednoj nastavi, od 1. do 4. razreda, najviša cijena obveznih udžbenika iznosila 10 posto medijalne neto plaće u Hrvatskoj. Kad se tome dodaju i radni materijali, ona bi iznosila oko 460 kuna, navela je ministrica.

Za 5. i 6. razred cijena bi bila 14 posto medijalne plaće, a za 7. i 8. razred 15,5 posto medijalne neto plaće.

Prema prijedlogu zakona, Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobravalo bi samo udžbenike dok dopunska i pomoćna nastavna sredstva (radne bilježnice, zbirke, atlasi itd.) postaju drugi obrazovni materijali o čijem korištenju odlučuju škole odnosno učitelji, u skladu sa zahtjevima kurikuluma i autonomijom škola i učitelja.

Postupak utvrđivanja usklađenosti udžbenika s kurikulumom i međupredmetnim temama provodila bi stručna povjerenstva koja bi imenovao ministar, a njihov sastav bio bi tajan.

U Sabor je Vlada uputila i izmjene i dopune Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda kojim se predlaže prestanak rada Agencije za vodene putove čije bi poslove s početkom iduće godine preuzelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.