Vlada u Kninu o kadrovskim pitanjima, razrješenja i imenovanja

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je odgovor Republike Hrvatske na obrazloženo mišljenje Europske komisije od 15. lipnja 2017. godine, broj 2015/2197, u vezi s međunarodnom zaštitom. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima.

Pomoćnicom ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije imenovana je Tajana Huzak.

Vlada je Upravnom vijeću Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ dala suglasnost za imenovanje Diane Kralj ravnateljicom Centra.

Vlada je razriješila dosadašnjega vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Antu Lončara te ga ujedno imenovala ravnateljem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnoga vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom Lidija Pelivan Stipetić. Novim je predsjednikom Upravnoga vijeća Agencije, kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, imenovan Žarko Katić.

Vlada je razriješila dosadašnjeg člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Darija Matanovića. Novom je članicom Upravnog odbora Fonda imenovana Anja Bagarić, kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Razriješen je dosadašnji član Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak Lovro Kuščević. Novim je članom Nadzornog odbora banke imenovan Predrag Štromar.

Skupštini društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Vlada je predložila imenovanje Ksenije Bertić, mr. sc. Marijane Müller, Ivana Selaka i Dinka Staničića članovima Nadzornog odbora društva, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im ističe mandat od šest mjeseci dana 3. kolovoza 2017. godine.

Razriješena je  dosadašnja supredsjedateljica Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja Sanja Mišević. Novim je supredsjedateljem Komisije, kao predstavnik Ministarstva pravosuđa,  imenovan mr. sc. Josip Salapić.

Sanja Mišević razriješena je i dužnosti supredsjedateljice Mješovitoga povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine. Novim je supredsjedateljem  Mješovitoga povjerenstva imenovan mr. sc. Josip Salapić, kao predstavnik Ministarstva pravosuđa.

Vlada je razriješila i dosadašnjeg supredsjedatelja Mješovitoga povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava odnosno vjerskih zajednica doc. dr. sc. Mihovila Škaricu. Novim je supredsjedateljem istoga Mješovitoga povjerenstva imenovan Darko Nekić, kao predstavnik Ministarstva uprave.

Lovru Kuščevića Vlada je imenovala članom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d., Vlada je predložila imenovanje dr. sc. Zlatka Hodaka za predsjednika Uprave te Roberta Hirca i Matu Regvara članovima Uprave društva  sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju. Time je izvan snage stavljen Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 27. srpnja 2017. godine.

Skupštini društva Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. Vlada je predložila izbor   Predraga Brkopca,  Zdravka Janića i Sande Šimić Petrinjak za članove Nadzornog odbora društva, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im je istekao mandat od šest mjeseci dana 10. srpnja 2017. godine.