VLADA Suglasnost na osnivanje Fonda za obnovu

Vlada je u četvrtak na sjednici dala suglasnost za osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, pogođenih razornim potresom u ožujku, a ministra Darka Horvata ovlastila za potpisivanje Ugovora o osnivanju Fonda.

Vlada je donijela i odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom, kao i osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih za financiranje obnove.

Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i Ugovor o obavljanju poslova za uspostavu Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije bit će potpisani nakon sjednice Vlade.

Osnivanje Fonda, kao jednog od nadležnih tijela za provođenje postupka obnove, određeno je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije  i njime će osnivači odrediti međusobna prava, obveze te udjele u Fondu.

Ugovorom se Fond definira kao ustanova za obavljanje stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

Osnivači Fonda su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 70 posto, Grad Zagreb s 20 posto te Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija, svaka po 5 posto, naveo je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Prvim Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom, koji je Vlada danas usvojila sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom, utvrđen je način obnove i druge mjere i aktivnosti obnove odnosno uklanjanja oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Riječ je o dokumentu od 90-ak stranica, a njime se razrađuju lokacije područja na kojima se provode mjere, analiza zatečenog stanja i nastale štete te procjena mogućih daljnjih štetnih posljedica, operativna organizacijska struktura i nadležna tijela za izvršenje pojedinih mjera.

Horvat: Obveza i dužnost nam je što prije krenuti s obnovom

Razrađuju se i rokovi provedbe mjera, kriteriji za odabir početnih sudionika u obnovi (operativnih koordinatora, projektanata, revidenata i provoditelja tehničko-financijske kontrole pri izradi samih projekata), konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje se ne obnavljaju u cijelosti, postupak podnošenja zahtjeva za obnovu i rokovi za podnošenje zahtjeva te drugi potrebni elementi.

“Ovime smo korak bliže prema organiziranoj obnovi oštećenih zgrada u potresu, što građani čiji su domovi stradali s nestrpljenjem očekuju. Naša je obveza i dužnost da s obnovom započnemo što je prije moguće”, rekao je Horvat.

Istaknuo je da je Prvi program donesen tri dana prije nego je Zakonom predviđeno. “Eliminiramo sve loše konotacije da u nečemu u ovom trenutku kasnimo”, dodao je.

Europska komisija (EK) je 11. kolovoza donijela Odluku o dodjeli predujma Hrvatskoj iz Fonda solidarnosti EU, namijenjenih za financiranje obnove i isplatila ga u iznosu 88,9 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Taj je novac isplaćen i prije donošenja Odluke o dobivanju pomoći iz Fonda solidarnosti, a prijedlog je EK da se Hrvatskoj dodijeli ukupno 683,7 milijuna eura iz Fonda, naveo je Horvat koji će biti i predsjednik Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih za financiranje obnove.

Članovi Međuresorne radne skupine su i ministar nadležan za zdravstvo, ministar nadležan za znanost i obrazovanje, ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije, ministar nadležan za kulturu, ministar nadležan za gospodarstvo i održivi razvoj, ministar nadležan za financije, ministar nadležan za pravosuđe i upravu, ministar nadležan za unutarnje poslove, ministar nadležan za obranu, predstavnik Ureda predsjednika Vlade RH, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, gradonačelnik Grada Zagreba, župan Krapinsko-zagorske županije te župan Zagrebačke županije.

“Vjerujem da ćemo nakon današnjih odluka i potpisivanja Ugovora o osnivanju Fonda krenuti u konkretne aktivnosti kad je riječ o obnovi Zagreba i dijelova dvije županije i dobro je da je to na vrijeme, ocijenio je premijer Andrej Plenković.