Vlada raspisala poziv za 12 članova Savjeta za nacionalne manjine

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Hrvatska Vlada pozvala je vijeća nacionalnih manjina da predlože kandidate za sedam članova Savjeta za nacionalne manjine, a manjinske udruge, vjerske zajednice, pravne osobe i građane pripadnike manjina kandidate za pet članova Savjeta iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika.

Prijedloge treba poslati do 5. ožujka Vladinu Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Za članove Savjeta treba predlagati pripadnike manjina, vodeći računa o zastupljenosti žena i mladih, treba predlagati osobe koje su svojom tolerancijom i suživotom, afirmirajući vlastitu kulturu, jezik i tradiciju, unaprijedile razumijevanje, snošljivost i dijalog među hrvatskim državljanima te pridonijele promicanju etničke, kulturne i vjerske raznolikosti Hrvatske.

Uz podatak tko ga predlaže (vijeće, udruga i sl.), svaku kandidaturu mora pratiti životopis kandidata, obrazloženje zašto ga se predlaže i njegova izjava da prihvaća kandidaturu.  

Članove Savjeta na četiri godine imenuje hrvatska Vlada, a uz 12 članova za koje je sada raspisan poziv, u Savjet automatizmom ulazi  i osam saborskih zastupnika nacionalnih manjina. Savjet ima predsjednika i dva potpredsjednika koje, također, imenuje Vlada iz redova članova Savjeta, a svoju dužnost obavljaju profesionalno.

Savjet je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Osnovan je radi što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Hrvatske, ima pravo predlagati mjere za unaprjeđenje njihova položaja te raspoređivati sredstva koja država osigurava za potrebe nacionalnih manjina. Za prošlu godinu raspoređeno je 32, 4 milijuna kuna namijenjena financiranju gotovo 1100 programa koje je predložilo 160 manjinskih udruga, odnosno 226 njihovih podružnica.