VLADA Proglašeni strateški investicijski projekti vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji, Petrinji i Istri

Vlada je strateškim investicijskim projektima proglasila tri projekta – “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“, “Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja“ te “Aglomeraciju Umag-Savudrija-Novigrad istarski“ ukupne vrijednosti 1,874 milijarde kuna od čega se iz sredstava fondova EU planira osigurati 1,045 milijardi kuna, obrazložila je na sjednici u četvrtak potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva,  poduzetništva i obrta Martina Dalić.

Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije se odnosi na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela županije čija je osnovna namjena  osiguranje kvalitetne vode namijenjene ljudskoj potrošnji. Cilj tog projekta je povećanje priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenje gubitaka, povećanje pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

Investitor je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena je na gotovo 884 milijuna kuna s PDV-om.

“Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja“ projekt je vrijedan nešto više od 431 milijun kuna, investitor je trgovačko društvo Privreda d.o.o. za javnu vodopskrbu i odvodnju. Projekt se odnosi na rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, rekonstrukciju i izgradnju sustava javne odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Predviđena je i rekonstrukcija magistralnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže  u Petrinji s ciljem povećanja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži sa sadašnjih 63 na 30 posto. Svrha projekta je omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja usluga javne odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Petrinja.

Projekt “Aglomeracija Umag-Savudrija-Novigrad istarski“ vrijedan gotovo 560 milijuna kuna i odnosi se na sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju vodno-komunalne infrastrukture, izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Cilj Projekta je omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja usluga javne odvodnje što doprinosi povećanju učinkovitosti i sigurnosti sustava javne odvodnje odnosno podizanju ukupne razine sigurnosti i kvalitete života građana na području grada Umaga, Novigrada istarskog i općine Brtonigla.

S obzirom da je procijenjena vrijednost svakog pojedinog projekta veća od 75 milijuna kuna ima mogućnost financiranja iz fondova programa Europske unije i u skladu su sa strateškim dokumentima EU i RH.  (Hina)