Vlada prihvatila Protokol koji će poboljšati kvalitetu zraka u Slavonskom Brodu

Danas je u Banskim dvorima održana 59. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je osamnaest točaka dnevnog reda.

Tako je Hrvatskom saboru upućen Konačni prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević kazao je da Republika Hrvatska kao odgovor na nove sigurnosne rizike treba partnerstvo za sigurnost iz kojeg će proizići sustav domovinske sigurnosti, koji počiva na načelima poštivanja ljudskih prava, transparentnosti, solidarnosti, toleranciji i dijalogu.

Potpredsjednik Krstičević podsjetio je da su uspostava i razvoj sustava domovinske sigurnosti jedan od strateških ciljeva definiranih u novoj Strategiji nacionale sigurnosti, koja je napravljena i usvojena nakon 15 godina.

„Strateški cilj je dostizanje najvišeg stupnja sigurnosti, zaštita stanovništva, kritičke infrastrukture te razvoj snažne obrane i javne sigurnosti, a Republika Hrvatska će razvijati moderan, sveobuhvatan, racionalan i učinkovit sustav domovinske sigurnosti koji će odgovarati našoj tradiciji i potrebama“, istaknuo je potpredsjednik Krstičević.

Radi toga, kazao je, treba osigurati uvjete za usklađeno koordinirano upravljanje sigurnosnim rizicima kako bi se oni uklonili ili smanjili na prihvatljivu mjeru te su zakonom nominirana tijela koja ulaze u sustav domovinske sigurnosti.

Potpredsjednik Krstičević izvijestio je da je središnje tijelo za sustav domovinske sigurnosti Vijeće za nacionalnu sigurnost, kao tijelo koje usmjerava rad sustava domovinske sigurnosti, a ne samo sigurnosno-obavještajnog sustava te se uspostavlja Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, kao međuresorno tijelo koje ima nadležnost koordiniranja i usklađivanja razvoja sposobnosti sustava domovinske sigurnosti.

„Sustav domovinske sigurnosti jamčit će građanima da Hrvatska u bilo kojem trenutku može čvrsto, snažno odgovoriti na bilo koju ugrozu i opasnost“, zaključio je potpredsjednik Vlade.

Hrvatskom saboru upućen je i Konačni prijedlog zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pojasnio je da se njime uređuje sigurnosna zaštita luka i brodova te se provodi usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, prvenstveno kroz definiranje luke, odnosno lučkog operativnog područja te uvođenje i primjena novog sustava sigurnosne zaštite. Novina u odnosu na prethodni Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka je uvođenje osobe za vezu koju imenuje ministar nadležan za pomorstvo i kojoj je glavni zadatak koordinacija komunikacije s Europskom komisijom i ostalim državama članicama Europske unije vezano za pitanja sigurnosne zaštite.

Obrazlažući Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić kazala je da je osnovni cilj Konvencije poticanje slobodne trgovine predmetima od plemenitih kovina i uklanjanje mogućih prepreka u toj trgovini te zaštita proizvođača predmeta od plemenitih kovina uz istovremenu zaštitu potrošača.

Raspravljalo se i o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu. Ministar financija Zdravko Marić pojasnio je da se Ugovorom, između ostalog, hrvatskim građevinskim i sličnim društvima omogućuje da ne plaćaju porez na dobit u Republici Kosovo ako ti radovi traju kraće od 12 mjeseci. Također, omogućit će se hrvatskim društvima koja obavljaju međunarodni prijevoz između Republike Hrvatske i Republike Kosova plaćanje porezna na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj.

Ministar financija Zdravko Marić predstavio je i Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak. Ugovorom se uređuje način izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti. Ugovorom se hrvatskim građevinskim i sličnim društvima omogućuje da ne plaćaju porez na dobit u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ako ti radovi traju kraće od šest mjeseci. Isto tako omogućit će se hrvatskim društvima koja obavljaju međunarodni prijevoz robe između Republike Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj.

Vlada je donijela i Odluku o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Vlada Republike Hrvatske 16. srpnja 2015. godine donijela Odluku o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstvima koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. „Radi se o načelu solidarnosti i odgovornosti s trećim zemljama te alatu za upravljanje migracijama i krizama vezano na smanjivanje nezakonitih migracija te sprječavanje krijumčarenja ljudima kojima su izbjeglice često izložene“, istaknuo je.

Ministar Božinović izvijestio je da je Republika Hrvatska odlučila iz Turske preseliti državljane Sirije, pojasnivši da je preseljenje dobrovoljno tako da osobe mogu odustati u bilo kojoj fazi tog postupka, a odabir se odvija temeljem intervjua ili dosjea koje priprema UNHCR-a, s tim da osobe prije dolaska u Hrvatsku moraju proći sigurnosnu provjeru.

„Plan je da prva skupina osoba u Hrvatsku preseli do kraja studenog, odnosno početka prosinca 2017. godine“, dodao je.

Ministar je također izvijestio da je Europska komisija u izvješću od 27. rujna 2017. godine dala preporuku da se do listopada 2019. godine u Europsku uniju preseli dodatnih 50 tisuća izbjeglica. S tim u vezi Komisija je predvidjela i novčanu pomoć državama članicama u iznosu od 500 milijuna eura, što znači da bi po preseljenoj osobi na raspolaganju bila potpora od 10 tisuća eura.

Prihvaćen je i nacrt Protokola o suradnji na realizaciji projekta “Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica – Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a”.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić istaknuo je da je Republika Hrvatska zainteresirana za ovaj projekt jer će njegova provedba pridonijeti poboljšanju kvalitete zraka i umanjiti zdravstvene rizike u području Slavonskog Broda te riješiti dugogodišnji problem prekograničnog onečišćenja zraka.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković podsjetio je da se stanovnici u području Slavonskog Broda godinama susreću s problemom onečišćenja zraka. Izrazio je uvjerenje da će rješenje koje je danas prihvatila Vlada omogućiti unaprjeđenje zaštite zraka i okoliša te dugoročno osigurati zdravlje stanovnika tog područja.

Vlada je usvojila i Jamstveni program “Poljoprivrednici”, koji je namijenjen malim i srednjim poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika te su u privatnom vlasništvu više od 50 posto.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić kazala je da će oni od Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije moći tražiti dvije mjere. Mjera A odnosi se na investicije u poljoprivredi, gdje je najviši iznos jamstva do 10 milijuna kuna i osigurava se pokriće kredita između 10 i 50 posto. „Posebna je vrijednost ove mjere da će mladi poljoprivrednici, odnosno osobe mlađe od 40 godina koje prvi put preuzimaju poljoprivredno gospodarstvo moći dobiti jamstvo u iznosu do 80 posto“, naglasila je potpredsjednica Dalić, dodavši da je maksimalno trajanje jamstva 15 godina.

Mjera B odnosi se na obrtna sredstva, a najviši iznos jamstva iznosi 750 tisuća kuna, uz pokriće kredita između 10 i 50 posto.

Potpredsjednica Dalić izvijestila je da predloženi Jamstveni program vrijedi do 31. prosinca 2018. godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala, a najduže do uvođenja financijskih instrumenata u sektor poljoprivrede iz ESI fondova.

Donesena je i Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka “Krka te Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi o upravljanju kibernetičkim prijetnjama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora „CYBER COALITION 2017“.

Na kraju, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad 23. svehrvatskim športskim natjecanjem invalida Domovinskog rata, koji će se održati u Makarskoj, od 13. do 15. listopada 2017. godine.