Vlada predložila V. Čardžića za predsjednika Uprave Imunološkog zavoda

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Nadzornom odboru društva Imunološki zavod d.d. da za predsjednika Uprave tog društva imenuje Vedrana Čardžića.

Imenovanje se predlaže za razdoblje od šest mjeseci.

Što se tiče drugih kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješena je članica Odbora za državnu službu Ana Maslać, s 29. studenim 2020.

Imenovan je zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova Siniša Orlić, Zlatko Košta i Ivica Orač-Šukelj. Imenovan je dio novih članova Siniša Orlić, Zlatko Košta, Miroslav Grgić i Helena Rukelj, kao predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Novi-stari predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada je Dražen Opalić, a njegova zamjenica postala je Nada Zrinušić.

Novi članovi, zamjenici članova i tajnici Povjerenstva Vlade RH za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, kao predstavnici tijela državne uprave, sukladno izmjenama odluke o osnivanju Povjerenstva su: Vera Katalinić-Janković, članica, dr. sc. Marija Bubaš, zamjenica članice, Dijana Rajić, članica, Ivan Ćurić, zamjenik članice, Veronika Bandić, članica, Ivana Đivan Kolčić, zamjenica članice, mr. sc. Mirta Mandić, članica, Katarina Bekavac, zamjenica članice, Tugomir Majdak, član, Marko Vazdar, zamjenik člana, Ivana Bulešić, članica, Vlatka Klašnja, zamjenica članice, Siniša Orlić, član, Ana-Marija Batinović, zamjenica člana, Ivana Šuman, članica, Vesna Buntić, zamjenica članice, mr.sc. Helena Štimac Radin, članica, Tamara Šterk, zamjenica članice, Ines Loknar-Mijatović, članica, Mihaela Mažuran, zamjenica članice, Gordana Grizelj Portner, članica, Goran Beroš, zamjenik članice, Lidija Brković, članica, Katarina Litva, zamjenica članice, Vatroslav Subotić, tajnik i Iva Musić Orešković, tajnica.

Razriješen je dosadašnji vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka dr. sc. Damir Šantek te je ponovno imenovan novim predsjednikom.

Nakon što im je istakao mandat, ponovno su imenovane članice Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ivana Žepić, Ivana Ravlić Ivanović i Novka Simić.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije Ivana Krznar, mr. sc. Ana Odak, Ankica Jakšić i Mario Antonić. Imenovan je dio novih članova dr. sc. Hrvoje Meštrić, Šime Erlić, Igor Radić i Nataša Mikuš Žigman, kao predstavnici ministarstva nadležnog za gospodarstvo, za poduzetništvo i obrt, za znanost, za regionalni razvoj i fondove Europske unije i nadležnog za turizam.

Doneseni su i prijedlozi odluka o osnivanju konzulata, a Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj. Prihvaćeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke može se pronaći na poveznicama: Tablica prijedloga zakona: https://bit.ly/3fCPtap i Tablica podzakonskih akata: https://bit.ly/2HE8Cwd.