Vlada predlaže mogućnost ukidanja vozačke dozvole prekršajnim recidivistima

Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje propisuju proceduru ukidanja vozačke dozvole zbog sakupljenih 12 negativnih bodova, odnosno devet ako je riječ o mladom vozaču do 24 godine.

Novim prijedlogom propisuje se da će se vozačka dozvola mladom vozaču ukinuti i oduzeti kada u razdoblju od dvije godine skupi devet negativnih prekršajnih bodova, a ostalim vozačima kada u razdoblju od dvije godine skupe 12 negativnih prekršajnih bodova.

Osoba kojoj je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola moći će ponovo polagati vozački ispit nakon dvije godine, a propisuje se i novčana kazna za vozača koji upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti tog rješenja, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.

Predlaže se i uvođenje obveze podvrgavanju izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu vozača i za one vozače koji su (najmanje) tri puta (unutar rehabilitacijskog roka od tri godine) pravomoćno kažnjeni za vožnju s nedopuštenom količinom alkohola u krvi. Sada je ta obaveza predviđena samo za vozača koji je imao više od 1,5 g/kg alkohola u krvi i dovoljan je jedan takav slučaj.

Obvezom podvrgavanja izvanrednom liječničkom pregledu vozača i instruktora vožnje koji je najmanje tri puta u tri godine pravomoćno kažnjen zbog upravljanja vozilom s nedopuštenom količinom alkohola u krvi želi se pojačati liječnička kontrola osoba koje učestalo konzumiraju alkohol, dok se osobe koje učestalo upravljaju motornim vozilima s nižom koncentracijom alkohola u krvi nisu dužne uputiti na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled, iako se za njih može opravdano posumnjati da imaju problem s alkoholom, ističu u MUP-u.

Novom definicijom mladog vozača propisano je da su u toj kategoriji vozači u dobi do 24. godine koji posjeduju vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Hrvatske, dok sadašnja definicija ne zahtijeva posjedovanje (isključivo) hrvatske vozačke dozvole.

Izmjenama zakona predviđeno je i liberaliziranje otvaranja i poslovanje auto škola, radi poštivanja europskih pravila o tržišnom natjecanju.

Predlaže se da je ministar unutarnjih poslova ovlašten da pravilnikom propiše minimalne standarde i postupak izdavanja ovlaštenja za njihovo otvaranje, napušten je koncept propisivanja minimalnih cijena nastavnih sati, te je omogućeno obavljanje poslova stručnog voditelja autoškole, instruktora i predavača temeljem ugovora o radu ili ugovora o djelu, ističu u MUP-u.

Zakonom se dodaju i tri nova pojma – “zapisnik o tehničkom pregledu vozila”, “zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti” i “nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, koji do sada nisu bili posebno definirani. “Zapisnik o tehničkom pregledu vozila” i “Zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti” prijedlog predviđa kao obvezne dokumente koje vozač mora imati u vozilu, a sukladno preuzetim obvezama po europskim direktivama.

Ako je vozilo zbog neispravnosti isključeno iz prometa u Hrvatskoj, “Zapisnik o tehničkom pregledu” i “Zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti” je dopuštenje za ponovno sudjelovanje u prometu na cestama, a izvan Hrvatske dokaz da je vozilo obavilo tehnički pregled, bez obzira radi li se o redovitom ili izvanrednom tehničkom pregledu, ističu u MUP-u.

Regulira se i razmjena podataka s drugim državama članicama Europske unije na području tehničkih pregleda vozila, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkih pregleda vozila kategoriziraju se kao manji, veći ili opasni.

Prijedlogom zakona ukida se obaveza obavljanja tehničkog pregleda novih motornih i priključnih vozila, odnosno eliminiran je tzv. nulti tehnički pregled.
Stanicama za tehničke preglede vozila daje se i ovlast registracije vozila, dok sada mogu samo produžavati valjanost prometnih dozvola već registriranih vozila.

Stanicama za tehnički pregled vozila, uz dosadašnju ovlast za obavljanje produženja važenja prometne dozvole, daje se i ovlast za registranje motornih i priključnih vozila te izdavanja pokusnih pločica koje po važećem Zakonu imaju samo policijske uprave, odnosno postaje.

Pri tome, postojeće ovlaštenje za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila obuhvaća i obavljanje poslova vezanih uz registraciju vozila, produženje valjanosti prometne dozvole i izdavanje pokusnih pločica.

Također, omogućava se izjavljivanje žalbe ministarstvu mjerodavnom za unutarnje poslove kao drugostupanjskom tijelu protiv prvostupanjskih rješenja donesenih u postupku registracije vozila, produženja važenja prometne dozvole i izdavanja pokusnih pločica.

Kod uvjeta za prometovanje bicikala predlaže se obveza nošenja reflektirajućeg prsluka na svim cestama, neovisno o kategorizaciji i činjenici nalaze li se u naseljenom mjestu ili ne.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na vladi je predložio da se izmjene zakona u Saboru