VLADA Povećane kvote za zapošljavanje stranaca, omogućeno zapošljavanje na EU poslovima

Marko Pavić. foto HINA/ Daniel KASAP

Vlada je u četvrtak na 110. sjednici povećala ovogodišnju kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za 3269, a ujedno je i izmijenila odluku omogućivši zapošljavanje u javnoj službi i državnoj upravi na poslovima vezanim za EU fondove.

U graditeljstvu Vlada je odobrila novih 985 dozvola za zapošljavanje stranaca, u turizmu 270 dozvola, u promet 650 dozvola, u prehrambenoj industriji 508, a u poljoprivredi i šumarstvu 747 dozvola.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić kazao je da Hrvatska bilježi rekordan pad stope nezaposlenosti, ali da je to praćeno velikom stopom povećanja stope zapošljavanja.

Iako je politika Vlade maksimalno povećanje domaće radne snage i iako je Vlada donijela niz mjera u tom smjeru i dalje postoji neravnoteža ponude i potražnje i zato se ide na povećanje kvota, istaknuo je Pavić.

“Trenutno je na Zavodu za zapošljavanje oglašeno 40.417 radnih mjesta koja ne možemo popuniti”, rekao je ministar.

Vlada je također odobrila zapošljavanje službenika i namještenika u javnim službama i državnoj upravi na radnim mjestima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova, izmjenivši Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama i tijelima državne uprave.

“Na ovaj način omogućit će se veća prilagodljivost i ubrzavanje postupka dodatnog zapošljavanja na poslovima upravljanja, kontrole i korištenja ESI fondova, smanjit će se administrativno opterećenje, odnosno osigurati potrebni kapaciteti i posljedično veće iskorištavanje financijskih sredstava iz EU fondova”, kazao je ministar uprave Lovro Kuščević.

Dodao je da je ove godine odobreno više od 400 posto više EU sredstava u odnosu na 2016. i da to zahtjeva dodatni angažman kako bi se sradstva ugovorila i EU projekti realizirali.

Vezano na tu točku Vlada je izmijenila i uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi omogućivši time 30 posto veća plaće za državne službenike koji rade na provedbi projekata EU-a.