VLADA Pet izmjena MUP-ovih uredbi zbog ustrojavanja Ravnateljstva civilne zaštite i reorganizacije Uprave kriminalističke policije

Vlada je na sjednici u petak usvojila izmjene pet uredbi koje se odnose na ustrojavanje Ravnateljstva civilne zaštite te reorganizaciju Uprave kriminalističke policije, a njima će se, kako je istaknuo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, učinkovitije upravljati rizicima u Hrvatskoj te uspostaviti kvalitetan i jeftiniji proces planiranja.

Riječ je o Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, Uredbi o klasifikaciji radnih mjestima policijskih službenika, Uredbi o plaćama policijskih službenika, Uredbi o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju te Uredbi o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja.

Učinkovitije upravljanje rizicima

Ustrojavanje Ravnateljstva civilne zaštite vezano je uz zaključak Vlade iz kolovoza prošle godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a prema kojem se Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski centar za razminiranje, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom te Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske pripojeni MUP-u.

“Ustrojavanjem Ravnateljstva civilne zaštite učinkovitije će se upravljati rizicima u Hrvatskoj te uspostaviti kvalitetan i jeftiniji proces planiranja. Naglasak je na preventivnom djelovanju, a također se rješava i problem nadležnosti u vođenju i zapovijedanju u velikim nesrećama i katastrofama”, rekao je Božinović.

Postrojbe civilne zaštite, naveo je, biti će organizirane od postojećih snaga vatrogastva, crvenog križa, gorske službe spašavanja i ostalih udruga na modularan način. To znači, rekao je, da se neće osnivati nove postrojbe već će se koristiti postojeće profesionalne snage, ali u najvećoj mjeri volonterske snage koje će, osim rada u dnevnim operativnim zadaćama, djelovati i u sustavu odgovora na velike nesreće i katastrofe.

“Na ovaj način bi se trebali bitno smanjiti troškovi i učinkovitije i brže osigurati povlačenje financijskih sredstava iz europskih fondova”, rekao je Božinović.

Takvim ustrojem, naglasio je, smanjit će se broj rukovodećih službenika za 30 posto te broja sistematiziranih radnih mjesta za 23 posto.

Veće plaće kriminalističkim policajcima

Vezano uz preustroj rada kriminalističke policije, istaknuo je Božinović, nakon dugog niza godina povećava se koeficijenata za plaće za oko tisuću policijskih službenika kriminalističke policije srednje stručne spreme.

Snižava se i početno zvanje za radna mjesta kriminalističke policije u policijskim postajama na „Viši policajac“, a mijenja se i staž u povećanom trajanju sa 14 na 16 mjeseci za odgovarajuća radna mjesta kriminalističke policije u policijskim postajama.

Istaknuo je i da se – nakon izvršene analize trenutnog ustroja ustrojstvenih jedinica i radnih mjesta Uprave kriminalističke policije kao i analizom temeljnih sigurnosnih kriminalističkih pokazatelja i rezultata rada – povećava broj izvršitelja Službe za međunarodnu policijsku suradnju, a s obzirom na podizanje spremnosti za ulazak u Schengenski prostor, ustrojavanje novih oblika ili radna mjesta u kojima će biti objedinjeni kriminalističko-obavještajni poslovi te razdvajanje linije rada terorizma i ratnih zločina u policijskim upravama u kojima je to trenutno objedinjeno.

Centralizira se i kriminalistička tehnika u policijskim upravama, a u policijskim postajama III. kategorije koje bilježe do 100 kaznenih djela na godišnjoj razini ukida se radno mjesto pomoćnika načelnika za kriminalističku policiju jer “postojanje istog nije svrsishodno”.

Ukidanje i spajanje nekih policijskih postaja

Izmjenom uredbe o područjima sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i postaja u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj ukidaju se I., II. i III. policijska postaja, a ustrojavaju se I. policijska postaja I. kategorije i II. policijska postaja II. kategorije. 

Također, ukidaju se odvojene postaje pomorske i aerodromske policije u Rijeci i Puli te se ustrojavaju jedinstvene postaje pomorske i aerodromske policije.

U Policijskoj upravi ličko–senjskoj Policijska postaja Donji Lapac ustrojava se kao Postaja granične policije Donji Lapac, a u Policijskoj postaji međimurskoj ukida se Policijska postaja Štrigova te se njezino postajno područje pripaja Policijskoj postaji Mursko Središće.

Ostale promjene odnose se na ustrojavanje Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove te Uprave na ljudske potencijale kao i ustrojavanje Arhiva hrvatske policije iz Domovinskog rata. 

Sredstva za provedbu uredbi osigurana su u proračunu MUP-a.