Vlada je shvatila grešku i osnažila odluke Nacionalnog stožera

Zagreb, 23.2.2020 - Hrvatski suverenisti održali su konferenciju za novinare u povodu oštećivanja obiteljske kuće sprejem saborskog zastupnika iz Šibenika Hrvoja Zekanovića. Na konferenciji su govorili Željko Sačić, Pero Kovačević (na slici) i Jure Vujić. Foto HINA/ Dario GRZELJ/ dag

Piše: Pero Kovačević

Veseli me činjenica da je Vlada sagledala moje dobronamjerno regiranje od 23. ožujka ove godine kojim sam(među prvim) nakon provedene pravne analize ukazao na pravnu upitnost odnosno ovlastima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za donošenje niza odluka u namjeri suzbijanja pandemije koronavirusa.

Za pohvalu je Vladina reakcija i upućivanje u postupak donošenja po hitnom postupku Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Podjetimo se što sam svojom pravnom analizom od 23. ožujka utvrdio i sugerirao Vladi: Nije sporna činjenica da podržavam rad Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i mjere koje poduzimaju u suzbijanju i borbi protiv pandemije koronavirusa. Problem je što Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i mjere, koje su pravno neosporne u situacijama kad je proglašeno odnosno uvedeno izvanredno stanje. Mislim prije svega na odluke Nacinalnog stožera kojim se ograničavaju pojedine slobode i temeljna ustavna prava u cilju zaštite sloboda i prava drugih ljudi te pravnog poredka, javnog morala i zdravlja.

Pravni problem je u tome što se Nacionalni stožer u donošenju odluka kojima se ograničavaju ljudska parava i slobode iz članka 17. Ustava RH poziva na članak 22a. Zakona o sustavu civilne zaštite koji glasi: Članak 22.a (1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. (2) Odluke i upute iz stavka 1. ovoga članka donose se radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja imovine, gospodarske aktivnosti i okoliša te ujednačavanja postupanja pravnih osoba i građana.«. Pravno je više nego dvojbeno može li Nacionalni stožer ogranićavati ljudska prava i slobode pozivom na članak 22a. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Stoga pozivam Vladu da žurno regiramo te da bespotrebno ne stvaramo ozbiljne pravne probleme i ne dovodimo Nacionalni stožer u sve dvojbenije situacije. Stožer poduzima mjere koje su nužne ali su ustavnopravno upitne. Nužna je žurna reakcija Vlade i otklanjanje ovih propusta i ove pravne praznine.

“ Vlada je postupila odgovorno, nakon mojeg upozorenja i analize te osnažila kroz članak 18. Konačnog prijedloga Zakona sve odluke koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite,a time otklonila i sve moguće tužbe protiv države zbog činjenice da je Stožer donosio odluke za koje nije imao pune ovlasti. Ujedno podsjećam sve one koji su me kritizirali zbog doboronamjernog iznesenog pravnog stajališta, po načelu da su „glumili većeg katolika od Pape“ jer oni Vlada sve znaju, da mi j drago da je Vlada shvatila i postupila po mojem prijedlogu i spriječila sve tužbe.

Jednako tako podjećam Vladu da prihvati i drugi dio iz moje pravne analize te da pravno ponovno po hitnom postupku normira institut izvanrednog stanja u Zakonu u obrani ili Zakonu o sustavu civilne zaštite. Naime, u prvom Zakonu o obrani iz 1991. imali smo institut izvanrednog stanja u članku 3. zakona koji je bio definiran kao izvanredne okolnosti: “Pod izvanrednim okolnostima smatra se stanje u kojem su uslijed oružanog, terorističkog ili drugog nasilnog djelovanja dovedeni u pitanje sloboda, neovisnost, teritorijalna cjelovitost i ustavni poredak Republike Hrvatske, odnosno opća sigurnost stanovništva i materijalnih dobara izazvana elementarnim nepogodama i tehnološkim havarijama.”

Uvođenje izvanrednih okolnosti odnosno izvanrednog stanja bilo je u ovlasti predsjednika Republike. Nakon dolaska na vlast Račana i SDP-a ta je odredba brisana u Zakonu o obrani 2002. godine, a nakon povratka na vlast HDZ to nije smatrao potrebnim vratiti. Jednako tako je mislila i Milanovićeva Vlada. Rijetka smo zemlja koja u svom pravnom sustavu ne poznaje izvanredno stanje ili izvanredne okolnosti. Očito je da u Zakonu u obrani moramo vratiti institut izvanrednog stanja.