VLADA Izmjene triju zakona s ciljem smanjenja broja lokalnih dužnosnika

Sjednica Vlade RH

Smanjenje broja lokalnih dužnosnika odnosno ukidanje položaja zamjenika općinskih načelnika i gradonačelnika u većini gradova, predlaže Vlada izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno izmjenama i dopunama tog zakona, u saborsku proceduru Vlada je sa sjednice u ponedjeljak uputila i odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima te Zakona o Gradu Zagrebu.

Cilj izmjena ovih zakona optimizacija je i racionalnije obavljanje poslova u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave te smanjenje broja lokalnih dužnosnika što će doprinijeti znatnim uštedama u proračunima jedinica, a predviđene su Programom Vlade RH za mandatno razdoblje 2020. – 2024.

Ukupna ušteda – godišnje 100 milijuna kuna

“Procjenjuje se da bi ukupna ušteda u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ovih izmjena iznosila otprilike 100 milijuna kuna godišnje”, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

U Hrvatskoj je ustrojeno 428 općina, 127 gradova, 20 županija te Grad Zagreb koji ima status županije, a u ovom trenutku dužnost zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana obavlja sveukupno 745 osoba, od čega 74 zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

To znači da je zajedno s općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima izabran ukupno 671 zamjenik i to 434 zamjenika općinskog načelnika, 197 zamjenika gradonačelnika i 40 zamjenika župana, a izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te se brojke smanjuju.

“Broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana smanjio bi se za 618, tako da bi se nakon sljedećih redovnih lokalnih izbora, u velikim gradovima s preko 35.000 stanovnika, gradovima sjedištima županija i županijama biralo ukupno 53 zamjenika gradonačelnika, odnosno zamjenika župana, od čega 29 zamjenika gradonačelnika i 24 zamjenika župana”, istaknuo je Malenica.

Za otprilike 10 posto smanjit će se i broj članova predstavničkih tijela, odnosno skupština i vijeća (trenutačno ih se bira ukupno 8.254).

Izmjenama ovog zakona uređeno je i zamjenjivanje općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, u slučaju njihove spriječenosti i duže odsutnosti, raspisivanje prijevremenih izbora u slučaju prestanka mandata općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, a detaljnije se uređuju i odredbe vezane uz financiranje jedinica, izvršavanje nužnih rashoda i izdataka u situacijama kada u jedinici nema proračuna ni privremenog financiranja.

Uvodi se i obveza za jedinice lokalne samouprave da javno objavljuju podatke o trošenju proračunskog novca, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive, u skladu s propisima Ministarstva financija.

Slijedom ovih izmjena u Sabor su upućene i izmjene Zakona o lokalnim izborima odnosno Zakona o Grad Zagrebu te se zamjenike općinskih načelnika više neće birati, dok će gradonačelnik u gradu koji ima više od 100 tisuća stanovnika imati dva zamjenika koji se biraju zajedno s njim, gradonačelnik u gradu koji ima preko 35 tisuća do 100 tisuća stanovnika i gradu koji je sjedište županije imat će jednog zamjenika koji se bira zajedno s njima, a gradonačelnici gradova koji imaju manje od 35 tisuća stanovnika i nisu sjedišta županija, birat će se bez zamjenika.

Župan u županiji koja ima više od 250 tisuća stanovnika, imat će dva zamjenika koji se biraju zajedno s njim, a župan u županiji koja ima do 250 tisuća stanovnika imat će jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim.

U zagrebačkoj Gradskoj skupštini predviđeno je smanjenje broja zastupnika s 51 na njih 47.

Svatko tko će se kandidirati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika morat će na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora imati prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.

Premijer Andrej Plenković koji predsjeda sjednicom Vlade putem video linka, jer se nalazi u samoizolaciji, rekao je kako je riječ o važnim zakonima uoči lokalnih izbora u svibnju iduće godine.

“Mislim da teže i racionalizaciji i transparentnosti rada jedinaca lokalne i područne samouprave, a u konačnici osjetnom smanjenju broja dužnosnika”, istaknuo je premijer.

Izmjene Zakona o sportskoj inspekciji

U saborsku proceduru upućene su i izmjene i dopune Zakona o sportskoj inspekciji koji se preciziraju i jasnije uređuju odredbe vezano za postupanje sportskih inspektora radi ujednačavanja njihova postupanja.

Precizira se, među inim, završetak postupka inspekcijskog nadzora, utvrđuje se kraći rok za izdavanje rješenja, obveza usklađivanja pojedinačnih akata pravnih osoba iz sustava sporta s općim aktima i Zakonom o sportu te se zabranjuje obavljanje sportskih djelatnosti pravnoj ili fizičkoj osobi iz sustava sporta koja nije upisana u registar sportskih djelatnosti.