Vlada: Imenovanja na zatvorenom dijelu sjednice

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak imenovala predsjednikom Uprave Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana, koji je dosad bio vršitelj te dužnosti, a nakon provedenog javnog natječaja, priopćeno je iz Vlade.

Vlada je razriješila dosadašnju članicu Upravnoga vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka Ines Strenja-Linić te je novim članom Upravnoga vijeća KBC-a Rijeka imenovala Duška Brkića. Razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek Mihael Novoselec a novim članom imenovan je Dubravko Kučinac. Dosadašnja članica Upravnoga vijeća Klinike za ortopediju Lovran Nerea Pulić razriješena je, a novim je članom Upravnoga vijeća imenovan Ivan Kirin.

Ponovno je dana ovlast državnom službeniku Boži Zebi za obavljanje poslova zamjenika državnoga tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnoga društva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državnog tajnika, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 27. srpnja 2018.

Kao predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Marija Pletikosa, Josip Masnić i Dijana Matić imenovani su predstavnicima Vlade u Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, a Josipa Crnoja Bartolić, Zdenko Brcko i Ivan Matić imenovani su zamjenicima predstavnika Vlade u tome povjerenstvu.

Ljubomir Markulin i Darko Pavlović imenovani su članovima Upravnoga vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu iz reda imenovanih članova Upravnoga vijeća, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnoga vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom, Goran Marić, Mario Antonić, Željko Tufekčić, Frano Matušić, Maja Markovčić Kostelac, Tugomir Majdak, Ivan Vukić, Mladen Novosel i Davor Majetić.

Novim je predsjednikom Upravnoga vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju imenovan Goran Marić, a novim članovima Zdravko Marić, Darko Horvat, Gari Cappelli, Oleg Butković, Tomislav Tolušić, Tomislav Ćorić, Dražen Bošnjaković, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Davor Majetić.

Skupštini društva Agencija Alan d.o.o., Vlada je predložila izbor članova Nadzornog odbora društva Agencija Alan d.o.o., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor/imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im je istekao mandat 28. lipnja 2018. Za izbor su predloženi Krešimir Ćosić, Miljenko Filipović i Tanja Major.

Na osobni je zahtjev razriješena glavna tajnica Ministarstva poljoprivrede Ivana Vojta Radić. Vlada je državnoj službenici Renati Lozo dala ovlast za obavljanje poslova glavnoga tajnika Ministarstva poljoprivrede, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je, među ostalim, utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove – čl. 50 (GAC Art. 30) koji će se održati 20. srpnja 2018. te je informirana o stanju iskorištenosti sredstava europskih i strukturnih fondova u Hrvatskoj. Prihvaćen je i pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018., navodi se u priopćenju.