VLADA Imenovanja i razrješanja na zatvorenom dijelu sjednice

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Na zatvorenome dijelu sjednice, Vlada je u četvrtak Ivicu Bošnjaka razriješila dužnosti pomoćnika ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te ga imenovala državnim tajnikom u tom ministarstvu.

Ministra rada i mirovinskoga sustava Josipa Aladrovića, Vlada je imenovala svojim predstavnikom u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu sa Sindikatom hrvatskih učitelja i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, a ministra državne uprave Ivana Malenicu te ministra regionalnoga razvoja i fondova EU Marka Pavića imenovala je novim članovima Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Vlatka Vaniček, a novim je predsjednikom Koordinacije, kao predstavnik Agencije za ugljikovodike, imenovan David Dobrinić.

Vlada donijela i odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnoga tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, kojom se razrješuje dio dosadašnjih članova toga Stručnoga tijela i imenuje dio novih članova. Razriješeni članovi su Ivo Milatić, Zoran Ravlić i Ivan Radić, a novim su članovima,  kao predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, imenovani Sani Ljubunčić, Iva Gašparić i Anamarija Matak.

Državnu službenicu Andreu Jurić Vlada je, s danom 4. listopada, ponovno ovlastila za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, do 31. prosinca, kada uredi državne uprave prestaju s radom.

Vlada je državnog službenika Darka Banića, također s danom 4. listopada, a do 31. prosinca, kada uredi državne uprave prestaju s radom, ponovno ovlastila za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji.