VLADA Dopunom zakona uređeno pitanje mobilizacije radnika u socijalnoj skrbi

S obzirom na otežano pružanje usluga uslijed epidemije koronavirusa, Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila dopunu Zakona o socijalnoj skrbi kojom se uređuje pitanje mobilizacije radnika kod pružatelja te usluge te preraspodjela radnog vremena.

“Dopunom zakona predlaže se urediti pitanje mobilizacije radnika kod pružatelja socijalnih usluga koja podrazumijeva privremeno upućivanje od jednog pružatelja socijalnih usluga drugome, izolaciju radnika u prostorijama pružatelja socijalne usluge i preraspodjelu radnog vremena”, rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović na sjednici Vlade u četvrtak u NSK.

Pojavom zarazne bolesti covid-19 otežano je provođenje i pružanje socijalnih usluga i to zbog bolesti ili izolacije radnika i korisnika, što je dovelo do nedostatka dovoljnog broja radnika za obavljanje redovnih poslova, istaknuo je ministar obrazlažući predloženu dopunu zakona.

Podsjetio je da je Odlukom Stožera civilne zaštite od 25. ožujka uvedena nužna mjera posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga kojim je omogućeno upućivati radnike kod drugih pružatelja socijalnih usluga te je omogućeno raspolaganje opremom i vozilima pružatelja socijalnih usluga.

“S ciljem provođenje posebnih mjera za sprječavanje širenja zaraze transmisijom virusa neophodno je, osim upućivanja radnika i raspolaganja opremom, na poseban način urediti područje radnog vremena zaposlenih kod pružatelja socijalnih usluga, osobito onih koji skrbe o posebno osjetljivim skupinama građana koji mogu biti ugroženi prilikom moguće zaraze”, objasnio je Aladrović.

Tako bi, prema dopuni zakona, upućivanje radnika bilo moguće za sve ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač RH, jedinica lokalne (područne) samouprave ili pružatelje usluge s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor o pružanju socijalne usluge, razmjerno broju korisnika za koje je ugovor o pružanju socijalne skrbi sklopljen.

Radna izolacija i preraspodjela radnog vremena iznimno je moguća i za sve druge pružatelje socijalnih usluga, a po uputi ministra.