VIDEO/ Darinko Dumbović: „ Nisam vaš fan, niti sam oduševljen, ali ono što se mora priznati ja to priznajem i to treba znati cijeniti a ne politizirati“

Na sastanku Saborskog Odbora za regionalni razvoj i Fondove EU saborski zastupnik Darinko Dumbović, gradonačelnik grada Petrinje, obratio se premijeru Vlade Andreju Plenkoviću, novoimenovanom ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marku Paviću, članovima odbora, državnim tajnicima…, prezentirajući svoj stav i razmišljanja provedena u praksi a vezano za tematiku regionalnog razvoja i privlačenja sredstava iz Fondova EU te njihovu realizaciju u stvarnom životu.

Između ostalog komentirao je poslovnik ustvrdivši da ako su oni članovi Odbra teoretski na sastanak može doći preko 100 saborskih zastupnika koji bi imali pravo na repliku a oni koji su članovi Odbora o tome ne smiju razgovarati nego moraju čekati s čim im se oduzima vrijeme i ne mogu raspravljati o onom zbog čega su na sastanku.

Dumbović zatražio promjenu poslovnika

Zalažem se da se po tom pitanju promjeni poslovnik s tim da se nikom ne oduzimaju prava ali bi trebali znati kao Saborski odbor tko ima veća ili manja prava jer po ovom ispada da se može tražiti sto replika zbog politiziranja cijele situacije, kazao je Dumbović.
„Kao saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Petrinje, iz Sisačko moslavačke županije koja u kontinuitetu, trajno zaostaje u razvoju, i kad pogledamo zadnje ankete i sve ono što je indeks razvijenosti ne možemo se sa svime pohvaliti. Ono s čim možemo pohvaliti je spremnost lokalne samouprave koliko je sama organizacijski sposobna da aplicira prema europskim fondovima“, kazao je Dumbović te izdvojio primjer grada Petrinje.

Volio bi vidjeti one koji su povukli do 2,7 milijuna kn financijskih sredstava za financiranja svojih vlastitih plaća

Grad Petrinja danas, u zadnje tri godine, ima u provedbo 800 milijuna kn europskih projekata, od komunalne, gospodarske, socijalne i poduzetničke infrastrukture. U tom djelu možemo reći da dobro radimo, no međutim u toj provedbi dolazimo do onog dijela financiranja gdje zapinjemo. Primjera radi, mi za našu aglomeraciju koja je 437 milijuna kn, a imamo i pilot Projekat „Pet gradova“ koji su ratom bili zahvaćeni, znači intervencijski plan, koji smo sami kao grad napravili, akcijske planove kako bi ih mogli realizirati. Mogu reći da suradnja sa bivšom ministricom je bila jako dobra a to mogu reći i za suradnike koje vidim ovdje i mogu biti zadovoljan gledajući to da i same plaće za vlastite kapacitete povlačimo, samo za svoje komunalno poduzeće za kadrove na mjesečnoj bazi tj. godišnjoj 1,7 milijuna kn dok u gradu kapaciteti i mladi ljudi koji su aplicirali ove zadnje četiri godine povlače na godišnjoj razini 980.000 kn što znači da je stvar lokalne samouprave koliko će se tko organizirati na način kako će sufinancirati vlastite plaće od 0 do 80 posto. Volio bi vidjeti one koji su povukli do 2,7 milijuna kn financijskih sredstava za financiranja svojih vlastitih plaća.

Ono što me interesira, što je najveći problem, mi apliciramo još 200 milijuna kn što znači da sam grad Petrinja ima milijardu kn, što ne znači da ćemo mi to napraviti, u provedbi 800 milijuna kn a danas već imamo 500 milijuna kn provedenih, no međutim na tih 500 milijuna kn mi imamo korekcije koje su 5 ili 10 posto i kad pogledamo teoretski što je korekcija za lokalnu samoupravu, a na milijardu kn 5 posto je 50 milijuna kn tako kad pogledamo da svi projekti koji su od projektanata neozbiljno napravljeni, da ima manje-više radova, neozbiljnih radova, i neka su još tu pojavi još 10 posto samo na milijardu to je 100 milijuna kn. Kad govorimo o 20 posto za koliko se mi možemo od svog vlastitog proračuna zadužiti i znamo da nam to ne ide u obzir računajući na EU Fondove da nećemo dobiti tih 20 posto, no međutim kod svake situacije kad tu penalizaciju plaćate 10 posto mi moramo imati vlastita sredstva za naša komunalna poduzeća. To je jedno tehničko pitanje koje mnogi političari u Saboru, neću reći da ne razumiju, nego nisu bili u situaciji da znaju što znači provoditi projekte. Zato vas molim da artikulirate na neki način sve naše probleme i da ne dođemo u situaciju što je netko od kolega rekao da nećemo imati vlastitih kapaciteta.

Nisam vaš fan, niti sam oduševljen, ali ono što se mora priznati ja to priznajem i to treba znati cijeniti a ne politizirati.

Ta nacionalna komponenta je izuzetno važna, da nam pomogne i da kroz tu nacionalnu komponentu osjetimo naš izvorni proračun od 70 milijuna kn i on je sam sebi svrha a godišnji proračun grada je 450 milijuna kn što znači da mora biti spreman za sve ovo i tu se bojim da ćemo malo zapeti ali situacije koje nam dolaze iz mjeseca u mjesec moramo redovno servisirati. Dal ćemo biti fleksibilniji prema HBOR-u, prema bankama koje će imati revolving priču koja će nas pratiti, to ćemo morati još jače porazgovarati i napraviti dobru pripremu. Namjerno sam išao na ovaj operativni dio da shvatite da kao gradonačelnik koji dolazi iz malog mjesta, grada Petrinje, koji definitivno ima jako puno projekata i što mogu reći za bivšu ministricu a nadam se da će te vi ostati na tom tragu, za financijsku agenciju, za gospodina Petrica, Jelića u principu mogu reći, nisam vaš fan, niti sam oduševljen, ali ono što se mora priznati ja to priznajem i to treba znati cijeniti a ne politizirati. Zato želim svima da se uhvate posla kod svoje kuće i da pokažu svoje rezultate.