VIDEO/ Bolnica u Vrapču dobit će odjel za neubrojive ubojice

Forenzika u Vrapču: Nova zgrada s odjelima za neubrojive ubojice otvara se 15. studenoga

Nova zgrada Zavoda za forenzičku psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče, odjela za smještaj i liječenje sedamdeset psihičkih bolesnika osuđenih na prisilno liječenje zbog ubojstva i drugih teških kaznenih djela počinjenih u neubrojivom stanju, dobila je uporabnu dozvolu i bit će otvorena 15. studenoga, potvrdio je ravnatelj Psihijatrijske bolnice Vrapče Vlado Jukić.

U razgovoru za Hinu Jukić je istaknuo i da nova zgrada psihijatrijske forenzike, ukupne površine od oko 4500 četvornih metara, zadovoljava sve prostorne, a naročito sigurnosne uvjete za smještaj i liječenje za društvo opasnih forenzičkih pacijenata koji će tamo biti preseljeni do kraja godine.

Naglasio je i kako će u novom bolničkom objektu svi pacijenti biti smješteni u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, ali i da će u predviđenom visokom stupnju zaštite svi imati elektronske narukvice te će u objektu, osim u sobama i kupaonici, biti pod konstantnim video nadzorom. Osim toga, cijeli kompleks nove forenzike ograđen je betonskim zidom i željeznom ogradom visine do pet metara, ulazak i izlazak moguć je samo s elektronskom karticom i u pratnji ovlaštenih osoba, a alarm će se oglasiti u svakom slučaju nedopuštenog udaljavanja pacijenta.

Bolesnike akutno psihotične u vrijeme zločina pod terapijom je ‘moguće podnositi’

„Svi novinar pitaju je li to Alcatraz, je li moguće pobjeći – odgovoram i da su iz Alcatraza bježali zatvorenici. Uvijek ima mogućnosti za bijeg, no ističem da će ovdje biti smješteni pacijenti kojima nije potrebna takvozvana maximum security situacija. Takvih pacijenata, osoba s poremećajima ličnosti kojima je mjesto u zatvorima, a ne na psihijatrijskim i forenzičnim odjelima, u Hrvatskoj je možda dvadesetak i neće biti smješteni ovdje. Svi pacijenti koji će biti smješteni na novoj forenzici već se nalaze u našoj bolnici i s njima nismo imali većih incidenata i indikatora neke opasnosti. Tu neće biti nikakvog Hannibala Lectora, to je jedna interesantna filmska, ali ne i životna priča”, rekao je Jukić.

Naglasio je kako će na odjelu biti smješteni i liječeni duševni bolesnici koji su počinili kazneno djelo i predstavljali veliku opasnost u trenutku kada su bili akutno psihotični. No, pod lijekovima i terapijom ta njihova društvena opasnost reducirana je na razinu koju je ”moguće podnositi”.

”Pacijenti će biti smješteni na četiri odjela, odnosno šest jedinica. U prizemlju zgrade je odjel za intenzivno liječenje gdje dolaze pacijenti koji su tek došli iz pritvora, zatvorske bolnice ili od kuće. U prizemlju je i takozvani odjel za rehabilitaciju, odnosno za pacijente ‘koji su jednom nogom vani’, one pred slobodom i koji bi trebali biti otpušteni. Na prvom i drugom katu su odjeli s 26 kreveta, a naravno da će oni najopasniji pacijenti biti smješteni na odjelu gdje su stalno pod nadzorom i pod intenzivnom skrbi”, rekao je Jukić.

Kazao je i kako je nova zgrada projektirana po najboljim svjetskim standardima za smještaj i liječenje forenzičnih pacijenata, jer su uvjeti u kojima su sada smješteni potpuno neodgovarajući, između ostaloga, čak ih je osam dijelilo zajedničku sobu. Naglašava i kako će u novim jednokrevetnim i dvokrevetnim soboma svaki pacijent moći ipak zadržati dio svoje intime.

Neprobojna stakla i sportske aktivnosti iza petmetarskog zida

S druge strane, novi odnos prema forenzičnim pacijentima riješen je i na simbolički način. Naime, umjesto očekivanih rešetki na prozorima institucija ”zatvorenog tipa”, sobe ”neubrojivih” pacijenata imat će neprobojna stakla na prozorima koje će moći otvarati, ali samo petnaestak centimetara.

Osim toga, u sklopu novog kompleksa u Vrapču predviđeni su i tereni za sportske aktivnosti pacijenata, naravno iza petmetarskog zida, ali i nove ambulante i napredniji način liječenja kojim će uskoro taj Zavod u Vrapču, iako ga je već imao, ponovno dobiti status referentnog centra za forenzičku psihijatriju.

Radovi na zgradi nove forenzike u Vrapču, nakon petnaestak godina priprema, počeli su početkom 2016. Cijeli projekt vrijedan oko 70 milijuna kuna najvećim dijelom financiran je novcem Europske unije, a upućeni ističu da je to prvi veliki projekt hrvatskog zdravstva financiran na taj način.

Jukić će najavio kako će se nova zgrada forenzika biti otvorena na dan bolnice Vrapče 15. studenoga, na 139. obljetnicu njezina osnivanja te da je na otvaranje pozvan i premijer Andrej Plenković.