Uzbuna u Srbiji: Masovno stižu pozivi na vojne vježbe, nisu pošteđeni ni samohrani očevi

Posljednjih tjedana na adrese građana Srbije, vojnih obveznika, stižu pozivi za vojne vježbe. Zakonska je obveza u susjednoj zemlji odazvati se ovom pozivu, a ako se izostanak ne opravda, slijedi novčana ili čak i zatvorska kazna.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj rezervist koji se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu.

Izdvajamo slučaj samohranog oca čiji je zahtjev za odgodom vojne vježbe odbijen, navodno jer je zakasnio s molbom za odgodu. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje zašto je vojna vježba toliko važna da se moraju odazvati i oni koji jedini brinu o svojoj djeci, poput ovog oca.

“Dobio sam poziv da se 4. rujna javim u vojarnu. U pozivu piše da ću morati biti na vježbi deset dana. U mom slučaju je to praktično nemoguće jer sam samohrani otac i živim sam s kćerkom. Kome da je ostavim dok tih dana budem na vježbi”, ispričao je ovaj otac. Kaže da su mu rekli da će se morati pojaviti u kasarni, a onda će zapovjednik odlučiti hoće li mu dati otpust.

“Neću ići sigurno. Platit ću kaznu. Kćerku ne ostavljam samu”, kaže ovaj otac. Jednodnevne vojne vježbe su predviđene za rujan, dok će se višednevne vojne vježbe odvijati od 4. rujna do kraja listopada. Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obvezi, osobe iz rezervnog sastava mogu biti pozvane na vježbu najviše do 90 dana u tijeku jedne godine.

Vježba se prekida odnosno odlaže u slučajevima bolesti, ako je član domaćinstva istovremeno na služenju vojnog roka, polaganja ispita, sudjelovanja na međunarodnim sportskim natjecanjima, međunarodnim znanstvenim, istraživačkim i umjetničkim manifestacijama, uslijed smrtnog slučaja ili teške bolesti u obitelji, nepogode koja je dovela do teškog materijalnog položaja…

Zahtjev za odgodu vježbe podnosi se teritorijalnom organu kod kojeg se osoba vodi u evidenciji u roku od osam dana od dana prijema poziva za vježbu.

Kako se navodi na stranicama srpskog Ministarstva obrane raspoređivanje u rezervnom sastavu vrši se u ratne zapovijedi, jedinice i ustanove Vojske Srbije, vojne jedinice i vojne ustanove Ministarstva obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, jedinice i organe civilne zaštite, organe, jedinice i službe promatranja, obavještavanja i uzbunjivanja i državne organe, privredna društva, druge pravne osobe i kod poduzetnika koji proizvode predmete, odnosno vrše usluge od posebnog značaja za obranu zemlje.