Ustavni sud RH potvrdio stajališta Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine zbog kršenja Ustava i zakona RH. Ustavni sud u svojoj Odluci, od dana 11. srpnja 2017. godine, odlučio je da Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine nije sukladan Ustavu i zakonima RH.

Na prijedlog Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Ustavni sud RH je zaštitio dostupnost javnog zdravstva u Hrvatskoj!

Na prijedlog Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Ustavni sud RH ukinuo je pojedine odredbe Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine 100/11, 133/11, 54/12, 48/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17). Ustavni sud odlučio je da članci 11., 11.a, 12., 17. i 18. Pravilnika nisu suglasni sa zakonom i Ustavom RH te ih je ukinuo. Ustavni sud, kao neustavne, ukinuo je odredbe članka 11. i 11.a Pravilnika (Narodne novine, 6/17) te time naglasio da isključuje mogućnost da se temeljem odredaba članka 139. stavak 2 i 140. stavak 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti mogu regulirati pravna pitanja u svezi ugovora o radu specijalizanata.

Posljedica ovakve odluke Ustavnog suda je i to da će svi sudski postupci koje su specijalizanti pokrenuli protiv zdravstvenih ustanova (i u pravilu gubili i prije odluke Ustavnog suda) sada ustanove izvan svake sumnje dobiti, jer je prestao važiti bilo kakav temelj za takve tužbene zahtjeve.

Ovakva odluka Ustavnog suda pokazala je  ispravnost stajališta i postupaka Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, koja se žestoko protivila Pravilniku, kako s aspekta štetnosti po zdravstveni sustav i građanstvo u cjelini, tako i s aspekta nezakonitosti i neustavnosti pojedinih njegovih odredaba.

Ni jedan pojedinac ili njegova ideja ne mogu biti ispred zdravstvenog sustava i ispred zdravlja građana!

Pojedini čimbenici hrvatskog zdravstvenog sustava slavodobitno su predmetni protuustavni Pravilnik nazivali krajem “zdravstvenog robovlasništva”, poticali pobunu među mladim liječnicima i stvarali animozitet između djelatnika i uprava zdravstvenih institucija. Sve navedene radnje imale su više politički karakter, nego suštinski i odgovorni pristup zdravstvenom sustavu. Temeljem toga, danas protuustavnog Pravilnika, dignuta je hajka na Udrugu poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, što je rezultiralo javnim blaćenjem, prozivkama i dovođenja pred sud ravnatelja koji su, ne samo prepoznali, nego i branili javni interes, pravni poredak RH te interese zdravstvenih ustanova koje vode, a sve s ciljem dostupnosti i opstojnosti zdravstvene zaštite za sve građane Hrvatske.

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, svojim sveukupnim aktivnostima, praktično je, uz sve druge čimbenike zdravstvenog sustava koji su također bili na braniku obrane istih interesa, spriječila dodatno urušavanje zdravstvenog sustava i obranila dostupnost zdravstvene usluge u Hrvatskoj.

Pred svim dionicima zdravstvenog sustava je novi početak i mogućnost da kreiraju zdravstveni sustava na dobrobit svih građana i pacijenata u Hrvatskoj.

Poveznica za preuzimanje: Odluka Ustavno suda RH , priopćeno je iz Udruge poslodavaca u zdravstvu RH.