USKOK podigao optužnicu protiv Sauche i Zeljko

Izvor: D.Prša/Nacionalno

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv Tomislava Sauche i Sandre Zeljko.

‘USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana T. S. (1980.), S. Z. (1973.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, prijevare, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave te krivotvorenja isprave. (8. 12. 2017.)

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od studenoga 2013. do siječnja 2016. godine, u Zagrebu, kao predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u kojem svojstvu je bio ovlašten nalagati izdavanje i odobravati putne naloge i putne račune za službena putovanja u inozemstvo kao i odobravati sve isplate u svezi tih službenih putovanja, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i II. okr., II. okr., kao tajnici predstojnika Ureda Vlade Republike Hrvatske, određivao i tražio da izradi putne naloge za posebne savjetnike predsjednika Vlade Republike Hrvatske i zaposlenike Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, te je potom nalagao da se u gotovini iz sredstava Državnog proračuna isplate akontacije dnevnica.

Sastavljene putne naloge potpisivao je I. okr. a zatim ih je II. okr. dostavljala u devizno računovodstvo Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske radi obračuna i isplate akontacija dnevnica, iako su znali da se radi o stvarno nepostojećim službenim putovanjima imenovanih osoba.

Tako je II. okr., sukladno uputama I. okr., izradila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske čiji su ih ovlašteni službenici, u uvjerenju da se radi o vjerodostojnim putnim nalozima za službena putovanja u inozemstvo koja će stvarno biti i izvršena, obračunali te na teret sredstava Državnog proračuna isplatili gotov novac u visini traženih akontacija dnevnica.

Isplate je preuzimala II. okr. nakon čega su I. okr. i II. okr. isplaćeni novac podijelili i zadržali za sebe, pri čemu je I. okr., kao naredbodavatelj, potpisom putnih računa potvrđivao da su službena putovanja doista i obavljena, iako su znali da to nije odgovaralo istini. Na opisani način okrivljenici su, na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske, pribavili nepripadnu imovinsku korist od 590.098,55 kuna koji iznos su međusobno podijelili.

Nadalje, II. okr. je, obavljajući poslove administrativne tajnice predsjednika Vlade Republike Hrvatske, od ožujka 2016. do veljače 2017. godine, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske, izradila ukupno 66 putnih naloga za službena putovanja u inozemstvo zaposlenika Vlade Republike Hrvatske s neistinitim podacima o osobama koje trebaju službeno otputovati.

Tako sačinjene putne naloge II. okr. je u rubrici „Predstojnik“ potpisivala imitirajući stvarne potpise predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, te ih je potom dostavljala u devizno računovodstvo Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske čiji su ih ovlašteni službenici, ne sumnjajući u istinitost dostavljenih putnih naloga i u uvjerenju da se radi o vjerodostojnim putnim nalozima za službena putovanja u inozemstvo koja će u stvarnosti biti izvršena, obračunali te na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske isplatili gotov novac u visini traženih akontacija dnevnica, koje iznose je preuzela II. okr. i zadržala ih za sebe. Na opisani način II. okr. je, na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske, pribavila nepripadnu imovinsku korist od 349.763,70 kuna.

Osim navedenog, I. okr. je, kao predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ovlašten nalagati izradu ugovora o djelu i isplatu naknade za obavljanje poslova u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, tijekom srpnja 2013., u dogovoru s II okr., administrativnom tajnicom u njegovom Uredu, da joj na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske osigura nepripadnu novčanu isplatu u njezinu korist, od zaposlenice Vlade Republike Hrvatske zatražio da se na njezin račun isplati novčani iznos na ime obračuna prekovremenih sati za II. okr., iako je znao da za takvu isplatu nema osnove.

Kako bi omogućio provedbu neosnovane isplate novca iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u korist II. okr., I. okr. je naložio da se izradi i kao naručitelj je potpisao Ugovor o djelu u kojem su neistinito navedeni poslovi za obavljanje kojih se zaključuje Ugovor o djelu, te da se za iste isplaćuje neto naknada od 4.300,00 kuna.

Tako sačinjeni Ugovor o djelu je dostavljen Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, koji je izvršio uplatu iznosa od 4.300,00 kuna u korist zaposlenice Vlade RH, koja je potom taj novac po daljnjoj uputi I. okr. i II. okr. uplatila u korist tekućeg računa majke drugookrivljene. Na opisani način I. okr. je II. okr. pribavio nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 4.300,00 kuna, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštetio za iznos od 8.615,24 kune’, navodi se na USKOK-ovim stranicama.