Ured za opće poslove Sabora i Vlade zapošljava četiri osobe

Foto: H.J.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade raspisao je natječaj za prijam četiri osobe u svoje službe za računovodstvo, telekomunikacije i informatiku te za opće i tehničke poslove, sve četiri primaju se na neodređeno vrijeme.    

 U Službi za računovodstvo, točnije u njenom Odjelu za financijsko-materijalno knjigovodstvo, osobne rashode i devizna plaćanja traži se dvoje stručnih referenata, uvjet je da su završili srednju školu, imaju najmanje godinu radnog iskustva.

 U Odjelu za informatiku Službe za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada saborskih sjednica traži se viši informatički savjetnik. Uvjeti su: završen diplomski sveučilišni studij tehničke, biotehničke ili društvene znanosti (struke), najmanje četiri godine radnog iskustva.

 Višeg stručnog referenta, stručnjaka zaštite na radu,  traži Služba za opće i tehničke poslove, uvjeti za to mjesto su završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine smjera zaštite na radu, najmanje godina radnog iskustva, položen stručni ispit iz zaštite na radu, osposobljenost iz područja osnovnih andragoških znanja.

 Za sva četiri radna mjesta traži se i položen državni stručni ispit te znanje rada na računalu.

 Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, u tiskanom izdanju od 19. prosinca, prijave se podnose u roku od 8 dana od njegove objave.