Udruzi „Vukovarski leptirići“ Europski parlament dodijelio nagradu “Europski građanin” 2023.

Vukovar, 23. listopada – Na prigodnoj svečanosti u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, udruzi „Vukovarski leptirići“ dodijeljena je nagrada “Europski građanin” za 2023. godinu. Priznanje kojim Europski parlament vrednuje rad na promicanju razumijevanja i jačanju europskog zajedništva izvršnoj direktorici Udruge Maji Milidrag uručila je v.d. voditeljice Ureda Maja Ljubić Kutnjak. 

Uz čestitke dobitnicima, istaknula je kako su Europski parlament i EU institucije podržali niz inicijativa i zakona usmjerenih na aktivno sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u zajednici. “U tom kontekstu posebno ističem novu sveobuhvatnu strategija EU-a o pravima djeteta i europsko jamstvo za djecu”, kazala je Ljubić Kutnjak.

Predsjednica „Vukovarskih leptirića“ Viktorija Matin istaknula je kako nagrada pokazuje da se rad i trud Udruge cijeni i izvan granica Hrvatske. „Udruga od samog osnutka, pored toga što je nastojala osigurati i pružiti različite rehabilitacijske programe za djecu s teškoćama, svo vrijeme sudjeluje u javnom zagovaranju i mijenjanju javnih politika za dobrobit djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Tako je nastao i projekt #posebnakaoiti–Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti! Kroz projekt smo nastavili s našom praksom te dodatno senzibilizirali javnost na poteškoće s kojima se susrećemo, ali i donositelje odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini“, poručila je Matin.

Uoči svečane dodjele nagrade, održana je i rasprava o europskim inicijativama i zakonima o promicanju i zaštiti prava djece s poteškoćama u razvoju, s posebnim fokusom na stanje u Hrvatskoj. Uz predsjednicu udruge Matin, u raspravi su sudjelovali: Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Darijo Jurišić, zamjenik u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Margareta Mađerić je istaknula kako će Ministarstvo nastaviti podržavati rad Udruge te raditi na unaprjeđenju zakona i nacionalnih strateških dokumenata s ciljem kontinuiranog poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom. „Briga o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom je prioritet Vlade Republike Hrvatske koja je u mandatu znatno proširila krug korisnika i povećala iznos naknada. Ukinut je dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, znatno je povećan iznos naknade roditeljima njegovateljima. Kontinuirano se širi mreža usluga u zajednici čime se izjednačavaju mogućnosti i postiže regionalna ravnomjernost u pružanju usluga“, ustvrdila je Mađerić.

Zamjenik Pravobraniteljice Darijo Jurišić istaknuo je kako je „kroz dugogodišnju suradnju s „Vukovarskim leptirićima“ upoznat sa značajnom ulogom koju imaju u svojoj zajednici zbog provođenja brojnih projekata, aktivnosti pružanja podrške i usluga usmjerenih na socijalno uključivanje te kontinuiranog aktualiziranja važnih tema. Neosiguravanje primjerene stručne podrške u smislu ranog poticanja razvoja i prevencije daljnjeg invaliditeta predstavlja nepoštivanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, jer se propušta osiguravanje odgovarajućeg ranog tretmana i sveobuhvatna psihosocijalna podrška djeci s teškoćama u razvoju. Sigurni smo kako će i ova nagrada Vukovarskim leptirićima biti poticaj za njihov budući rad, ali nadamo se i podsjetnik svim donositeljima odluka koliko je i danas značajna uloga udruga koje na sebe preuzimaju izazove pružanja podrške koja za djecu s teškoćama u razvoju još uvijek nije sustavno osigurana u dovoljnoj mjeri.“

Uoči panela, uvodno su se okupljenima obratili: potpredsjednica Europskog parlamenta Ewa Kopacz (videoporukom) te zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac.

Udruga „Vukovarski leptirići“
Udruga „Vukovarski leptirići“ osnovana je 2011. godine na inicijativu grupe roditelja djece s teškoćama u razvoju. Cilj je Udruge pomoći ravnopravnom uključivanju djece s teškoćama u razvoju u sve segmente društvenog života. Članovi Udruge vrlo su aktivni u prevenciji i borbi protiv diskriminacije s osnove zdravstvenog i socijalnog stanja. U tu svrhu organizirali su brojne prosvjede i javne rasprave te su svojim angažmanom doprinijeli promjenama javnih politika.

Nagrada „Europski građanin“
Nagrada „Europski građanin“ dodjeljuje se od 2008. godine za projekte koji jačaju europski duh solidarnosti, kreativnost i motiviranost te potiču aktivnosti kojima se konkretno izražavaju vrijednosti sadržane u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Europski parlament dodjeljuje priznanje odabirom nacionalnih laureata u svakoj državi članici EU-a. Dosadašnji dobitnici u Hrvatskoj su: Martina Čuljak s projektom Help Balkans (2014.), Hrvatska gorska služba spašavanja (2015.), humanitarna udruga fra Mladen Hrkać (2016.), udruga Transplant i Tvrtko Barun, kao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi (2017.), Hrvatski ured za kreativnost i inovacije – HUKI (2018.), Savez izviđača Hrvatske s kampanjom Boranka (2020.), NeuroSplit za projekt With One Dream United (2021.) te projekt Fond 5.5 Zaklade Solidarna. U 2019. priznanje nije dodijeljeno zbog izbora za deveti saziv Europskog parlamenta.